2.8 C
Bistrița
miercuri, noiembrie 30, 2022

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud recrutează Consilier Juridic pentru o perioadă determinată

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de:

  • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local, Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință științe juridice, domeniul de licență – drept, specializarea – drept;

  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

  • în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere – selecţia dosarelor;

  • în data de 04.04.2022, ora 10:00 – proba scrisă;

  • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul.

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 15 – 22.03.2022 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 – 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 – 13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1.

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere, bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte informații privind desfășurarea concursului sunt afișate pe pagina de internet a autorității, www.portalbn.ro la Secțiunea Informații de interes public – Carieră – Anunțuri de recrutare Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Rais Daniela-Maria – consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 112, telefon 0263-213657 – interior 108 sau 0263-206176, e-mail: [email protected] .

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

DIRECTOR EXECUTIV, ELENA BUTTA

ȘEF SERVICIU,  PAUL IOAN BORGOVAN

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

BETAK angajează agent vânzări și gestionar, Cibela are nevoie de personal pentru curățenie

Se fac angajări la Cibela, Betak și Italtextil Sărata, care are nevoie de secretar administrativ, dar...

Dă personalitate casei tale, cu perdelele ArYaS. Cel mai nou showroom din oraș asigură inclusiv măsurătorile și montarea

Dacă ochii sunt oglinda sufletului, cu siguranță ferestrele sunt oglinda casei. Un motiv în plus ca...

MATEROM Automotive Bistrița: Treci prin iarnă fără griji!

Venirea iernii este o certitudine, așa că asigură-te că autoturismul tău este pregătit. Verifică-i frânele, farurile...