8.8 C
Bistrița
luni, mai 23, 2022

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud: Ședinţă ordinară, în 27 ianuarie. Proiecte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2022, orele 1400

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.20/2020 privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate, precum şi a şedinţelor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în situații excepționale, constatate de autorităţile abilitate, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

-avizul de legalitate nr.IIa/1564 din 20.01.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 27 ianuarie 2022, orele 14.00. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 21.01.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

– Secretarul general al județului;

– Administratorul public al judeţului;

– Direcţia economică;

– Direcţia juridică, administraţie locală;

– Arhitectul-şef;

– Direcţia investiții, drumuri județene;

– Biroul relații publice, IT;

– Biroul achiziţii publice, contracte;

– Compartiment audit public intern;

– Compartiment Cabinet preşedinte;

– Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,                                              Contrasemnează:

EMIL RADU MOLDOVAN               SECRETARUL GENERAL AL 

                                                                   JUDEŢULUI,

                                                   ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Nr. 9 din 20.01.2022

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, din data de 27 ianuarie 2022, orele 1400

  1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.12.2021

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22.12.2021

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 12.01.2022

4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 18.01.2022

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/1320 din 19.01.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Zăgrean Ioan

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia juridică și de fonduri europene

6. Proiect de hotărâre nr.X/809 din 12.01.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str.Ghinzii nr.26A”

Inițiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

7. Proiect de hotărâre nr.IX/1485 din 20.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bistrița-Năsăud

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

8. Proiect de hotărâre nr.IX/591 din 10.01.2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2022-2023

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia juridică și de fonduri europene

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/1335 din 19.01.2022 privind desemnarea consilierilor judeţeni în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al judeţului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de administrație

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/1464 din 20.01.2022 privind desființarea Centrului de Plasament de tip familial pentru copilul cu dizabilități Bistrița și înființarea a două case de tip familial în structura Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

11. Proiect de hotărâre nr.IX/1475 din 20.01.2022 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/1549 din 20.01.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren situat în municipiul Bistrița, str. Alba Iulia nr. 7, înscris în Cartea funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

13. Proiect de hotărâre nr.VIII/1511 din 20.01.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului – teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, strada Toamnei nr.1A, înscris în Cartea funciară nr. 89470 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia juridică și de fonduri europene

14. Proiect de hotărâre nr.IX/516 din 10.01.2022 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2021

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia de administrație și Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene

15. Proiect de hotărâre nr.VIII/1467 din 20.01.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022, către unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2021-2022

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport;

16. Proiect de hotărâre nr.VIII/1557 din 20.01.2022 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și a organizării activităţii de analiză a proiectului de management întocmit de domnul George-Alexandru Gavrilaș, manager al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

17. Diverse

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Cum să alegi un laptop bun

In ziua de astazi, laptopurile ne sunt extrem de utile si ne folosim de aceste...

Ce trebuie să știți despre anvelopele all season

Calendarul tocmai a trecut în luna mai și toată lumea este pe cale să plece în...

Rombat caută operatori producție, Îndemânarea Construct are nevoie de ingineri. Locuri de muncă, și la Michaela’s Brasserie!

Clinica Sanovil caută fiziokinetoterapeut și asistent generalist, Îndemânarea Construct angajează ingineri construcții civile și inginer topograf. NOI locuri de muncă, în Bistrița, la Michaela’s Brasserie: