18.4 C
Bistrița
duminică, iulie 3, 2022

Consiliul Județean BN: Convocare de îndată a CJ BN în şedinţă extraordinară la data de 22 decembrie 2021

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 22 decembrie 2021, orele 1300

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– adresa nr.I/29570 din 21.12.2021 a Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

– adresa nr.IVAb/29601 din 21.12.2021 a structurii Arhitect-șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

– prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr.1242/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.20/2020 privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate, precum şi a şedinţelor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în situații excepționale, constatate de autorităţile abilitate, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIA/29629 din 21.12.2021 al Compartimentului pregătire documente, Monitorul Oficial Local;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(3) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 22 decembrie 2021, orele 1300. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 21.12.2021.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu:

– Secretarul general al județului;

– Administratorul public al judeţului;

– Direcţia juridică, administraţie locală;

– Direcţia economică;

– Arhitectul-şef;

– Direcţia investiții, drumuri județene;

– Biroul relații publice, IT;

– Biroul achiziţii publice, contracte;

– Compartiment audit public intern;

– Compartiment Cabinet preşedinte;

– Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr. 318 din 21.12.2021

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 22 decembrie 2021, orele 1300

  • Proiect de hotărâre nr.VIII/29581 din 21.12.2021 privind a șasea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

  • Proiect de hotărâre nr.VIII/29607 din 21.12.2021 privind sumele estimate pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 provenite din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în vederea întocmirii proiectelor de buget de către unităţile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

  • Proiect de hotărâre nr.IX/29567 din 21.12.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.91/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație și Comisia de urbanism

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Cum să aveți mai puține jucării pentru copii

Jucării. Uneori, parcă sunt peste tot... ca o armată nesfârșită într-un război fără sfârșit. În ultimii...

Sortimentele de salam pe care trebuie să le încerci

Este unul dintre cele mai populare tipuri de cârnați din lume! Dar ce este mai exact? Acest...