PRIMIM la redacție: Interese ASCUNSE din spatele modificărilor PUG. Cui folosesc…?!?

PRIMIM la redacție: Interese ASCUNSE din spatele modificărilor PUG. Cui folosesc…?!?

Ieri ați avut la dispoziție un material referitor la găselnițele „legale” care permit în continuare edificarea blocurilor mai mari între case, deși aparent nu va mai fi permis. Acum aveți la dispoziție un nou material referitor la PUG-ul din Bistrița. E vremea ca administrația locală să-și conecteze politica urbană pentru a atrage investitori și populație:

Arhitecții folosesc termenul de locuință când se referă fie la case, fie la apartamente. În vorbirea curentă însă, oamenii spun că stau la bloc sau la casă, ori că și-au cumpărat un apartament sau construit o casă. Oamenii nu se identifică prin proprietatea unei locuințe individuale sau colective, ci prin a unei case, vile sau apartament. De aceea tradiția locuirii la bloc, a comodității acestui mod de locuire, a prețului scăzut (raportat la casă sau vilă) si datorită nevoii de socializare și interacționare, plasează apartamentul pe primul loc.

Pe parcursul anilor, începând cu 2013 când a fost finalizat PUG Bistrița, au apărut la nivelul administrației locale (în interiorul ei) diferențe de interpretare între anumiți funcționari și Serviciul Urbanism, mai ales raportat la locuințele colective de mici dimensiuni reglementate în subzona funcțională L2.

Suspiciune: Există două (sau chiar mai multe) PUG-uri în Bistrița…?!?

Aceste diferențe s-au accentuat pe parcursul anului 2017, datorită mai ales abordării personale raportată la locuințele colective de mici dimensiuni.

În principal se dorea limitarea construirii acestora si/sau reducerea drastică a numărului de apartamente. Nu spunem că abordarea a fost rău intenționată, spunem doar abordarea a fost făcută și se vrea făcută la timpul nepotrivit, în timpul jocului, constatând totodată și o susținere pentru anumiți dezvoltatori.

Considerăm ca tentativa de schimbare a regulilor de interpretare, în mod unilateral si personal, tentativa de introducere forțată, abuzivă și retroactivă a subzonei L2a (inexistentă de altfel) după ce a fost aplicat PUG si RLU timp de 4 ani (2013-2017), a pus frână acestor investiții și a dus la unele acțiuni în instanță.

Acest lucru a fost posibil datorită suspiciunii induse a existenței a două (chiar mai multe) PUG-uri și a reclamării unor puncte de vedere a unor specialiști de la Cluj.

Subminarea economiei locale…?

Menționăm faptul ca mulți beneficiari/investitori au obținut certificatul de urbanism favorabil în urma unei temeinice studieri a PUG, a unor documentații întocmite de către diverși arhitecți, cu respectarea reglementarilor PUG/RLU.

Ulterior adresele trimise beneficiarilor cu prezentarea refuzului subiectiv al unui funcționar de a semna AC, cuprind mențiunea ca serviciul urbanism nu își însușește punctul de vedere al acestuia.

Acest lucru a dus la o scădere în intensitate a eliberării autorizațiilor de construire raportate la aceste locuințe, deși la nivel de certificat de urbanism ele erau acceptate (acceptare impusă de RLU). Mulți investitori au avut de suferit, prin aceasta înțelegând pierderi financiare proprii, precum și bugetul orașului a fost văduvit de o sursă importantă de venituri ulterioare. Într-o lume utopică, s-ar putea aduce chiar acuzații de subminare a economiei locale.

Arhitecții din Bistrița știu și simt cel mai bine care sunt problemele specifice orașului

Argumentația raportată la o implicare a specialiștilor din alte orașe în problemele Bistriței, emiterea de păreri cu privire la o problemă sau alta, trebuie privită cu reținere dacă nu chiar cu suspiciune.

Nu spunem că nu au păreri pertinente, dar realitatea demonstrează că specialiștii locali, arhitecții care-și desfășoară activitatea în Bistrița și practicienii știu și simt cel mai bine care sunt problemele specifice orașului, știu cel mai bine care sunt rezolvările acestor probleme, și nu în ultimul rând ei sunt infinit mai interesați de orașul Bistrița decât cei din alte orașe. Ar trebui ascultați, consultați și încurajați într-o implicare totală.

Am cerut, de asemenea, puncte de vedere de la Ministerul Dezvoltării, de la elaboratorul PUG, cu privire la aplicativitatea PUG și în particular la aceste locuințe colective mici, puncte de vedere care ne-au întărit convingerea că aceste locuințe colective mici sunt legale, obligatorii și necesare a exista.

De asemenea se observă o tendință la nivelul municipiilor din țară, de a mări regimul de înălțime în zonele centrale și zonele rezidențiale.

Cazul municipiului Oradea

Semnalăm cazul municipiului Oradea care a supus dezbaterii publice un „Regulament privind susținerea construcției de apartamente in municipiul Oradea”. Astfel:

Art. 1. OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PREZENTULUI REGULAMENT îl constituie încurajarea construirii de locuințe noi in perimetrul municipiului Oradea pentru atingerea următoarelor ținte :

  • stimularea pieței imobiliare si creșterea patrimoniului imobiliar rezidențial
  • reglementarea funcțiunilor de dotări publice comune
  • creșterea densității urbane
  • atragerea de forța de munca în municipiul Oradea

ART. 6, PREZENTUL REGULAMENT SE APLICA DEZVOLTATORILOR IMOBILIARI CARE INDEPLINESC URMATOARELE CONDITII CUMULATIV:

a) proiectul de dezvoltare imobiliară este amplasat în aria de aplicabilitate menționată la art. 5;

b) Se vor realiza minim 150 apartamente pe un amplasament, pe baza unei documentații de urbanism aprobate si a unui proiect imobiliar unitar;

c) Regimul de înălțime al blocurilor va fi mai mare sau egal cu – Subsol (Demisol) + Parter + 3 Etaje;

d) Durata de execuție a blocurilor de locuințe (având cel puțin 150 apartamente) este de cel mult 3 ani, de la data semnării acordului prevăzut la art.11.

e) Cedarea cu titlu gratuit către municipiul Oradea a tuturor terenurilor destinate infrastructurii edilitare.

Dovada cea mai elocventă a cererii mari de locuințe este chiar prețul mare al unei locuințe. Nu toată lumea este beneficiara unei sume de bani sau al unui venit care să-i permită achiziționarea unei case (locuințe unifamiliale). În fapt, acest procent de cetățeni este foarte mic. Majoritatea caută să locuiască la bloc, acest tip de locuire fiind caracteristică orașului.

Locuința colectivă mică este o sintagmă pe care o găsim în toate PUG-urile de municipii. Ea are aceleași reglementări ca și o locuință familială, fără excepție. Dacă studiem PUG Bistrița secțiunea utilizări admise constatăm că locuințele colective mici sunt pe același rând (liniuță) cu locuințele individuale, având același rang:

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări: L2 :

– locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri, în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):

– echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

– scuaruri publice;

– împrejmuiri, căi de acces pietonale şi private, parcaje, spaţii plantate;

– micro-obiective tehnico-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de încălzire geotermală, pompe de caldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate;

– platforme de depozitare selectriva a gunoiului menajer, conform legislatiei in vigoare din domeniu.

Aceste locuințe colective mici sunt necesare în procesul de utilizare corectă a resursei „teren intravilan”.

Dacă ne uităm la zonificarea aferentă actualului PUG observăm ca în proporție de 80% predomină galbenul (zona L2). Această zonificare corelată cu POT și CUT aferent induce aparența de oraș preponderent rural. Coroborând această zonificare și cu intenția anunțată de a anula sau schimba reglementările cu privire la locuințele colective mici putem considera Bistrița ca o comună mai mare.

Definiție: Orașul este un spațiu intens populat, cu un înalt grad de concentrare, producție și organizare socială, culturală, care se dezvoltă în anumite condiții de spațiu și de timp, grație convergenței forțelor de producție și în permanentă opoziție cu satul. În prezent, pentru oraș se vehiculează părerea unui triplu aglomerat, respectiv, concentrare de populație rezidentă, care lucrează preponderent în industrie și servicii, dominația activităților industriale (într-o primă etapă) și concentrarea activităților comerciale și de servicii pentru populație, dar și pentru întreprinderi industriale”

Indicii urbanistici actuali caracteristici zonei L2 sunt specifici unui mod de ocupare a terenului de tip rural (agricol). Ei ar trebui măriți sub rezerva încurajării investitorilor să dezvolte un subsol sau demisol dedicat exclusiv locurilor de parcare. De asemenea este știut faptul că costurile dezvoltării unui metru pătrat de apartament sunt direct influențate de dimensiunea numerică a CUT. Astfel un teren scump (cum sunt de altfel toate în zonele centrale și perimetrale) coroborat cu un CUT mic (etaje puține) generează un preț mare pe metru pătrat construit. Dacă mai adăugăm costurile subsolului amenajat pentru parcări rezultă un preț mare spre foarte mare pentru o unitate locativă. Ori noi credem că administrația locală trebuie să-și conecteze politica urbană pentru a atrage investitori și populație. Existența unor prețuri mari la apartamente nu va încuraja creșterea numerică a populației.

În opoziție, existența unui CUT ridicat (etaje mai multe), chiar dacă terenul este scump, generează un preț mai mic pe metru pătrat construit. În varianta unui CUT mai ridicat putem fi de acord cu impunerea obligativității de a realiza subsol sau demisol exclusiv pentru parcare, relaxând astfel terenul aferent construcției. Sunt exemple de clădiri in municipiul Cluj -Napoca care dispun chiar de 2 sau 3 niveluri subterane dedicate exclusiv parcării.

Exemplul cel mai la îndemână și elocvent că numărul de niveluri subterane nu mai sperie nici măcar administrațiile locale este Oradea, având 3 niveluri și la 6 m sub nivelul Crișului, și care dispune de 460 locuri de parcare. Sunt exemple de clădiri pe piața locală care dispun de parcări subterane pentru locuințe.

Vom explica în următoarea intervenție cum s-a ajuns ca aceste locuințe colective mici să fie obiectul unor manipulări grosolane, cum anumiți funcționari au indus în eroare cetățenii onești ai municipiului Bistrița.

FOTO – Șintereag: S-a oprit într-un cap de pod, pe contrasens februarie 28, 2021 - Un accident rutier a avut loc în urmă cu puțin timp la intrarea în localitatea Șintereag, dinspre Beclean. O mașină s-a oprit în capul de pod ...pe contrasens.
VIDEO – Bogdan Ivan: Din Zagra până-n București, toți o să știe cum se schimbă directorii de școli februarie 28, 2021 - Nemulțumirile legate de schimbarea directorilor de școli nu s-au încheiat. În cadrul unei conferințe de presă, deputatul social democrat, Bogdan Ivan, a explicat că există un draft de modificare a Legii Învățământului. Se dorește o metodă generală de schimbare a directorilor de școli, care să mulțumească și administrațiile și părinții. „Din Zagra până-n București, toți vor ști cum se schimbă directorii de școli”, a declarat Bogdan Ivan.
Ai permis de conducere din Marea Britanie? AFLĂ cum îl poți schimba: februarie 28, 2021 - Bistrițenii care au permis de conducere eliberat de autoritățile din Marea Britanie și Irlanda de Nord au posibilitatea să-l schimbe cu unul românesc. Instituția prefectului a emis lista cu pașii ce trebuie urmați în astfel de situație:
Aquabis: Străzi din Bistrița, fără apă potabilă astăzi februarie 28, 2021 - Câteva străzi din Bistrița rămân fără apă potabilă astăzi, 28 februarie 2021 - anunță Aquabis.
Ioan Turc vrea ca traficul din oraș să fie pus la punct de o „comisie de circulație” februarie 28, 2021 - Primarul Ioan Turc consideră necesară înființarea unei comisii de circulație. Alte orașe care au o astfel de comisie au lăsat pe mâna sa instituirea sensurilor unice și a celor giratorii, avizarea studiilor de trafic, luarea în evidență a locurilor de parcare.
IANA OPTIC: Află cine a câștigat ochelarii Ray Ban! În martie, ochelari Dolce & Gabbana – premiul pe care îl pot câștiga clientele Iana Optic februarie 28, 2021 - Și-au cumpărat ochelari de la Iana Optic, s-au înscris în tombolă, iar ieri, o pereche de ochelari Ray Ban a ajuns la…o norocoasă! În luna martie, Iana Optic mai organizează o tombolă, iar o doamnă sau o domnișoară poate să plece acasă cu o pereche de ochelari Dolce&Gabbana. AFLĂ cine e câștigătoarea lunii februarie și ce trebuie să faci pentru a avea o șansă la premiul lunii mărțișorului:
VIDEO – Primarul comunei Maieru: Cei de la SGA când vin în control, vin pe DN, nu pe albiile râurilor! februarie 28, 2021 - Sătul de veșnica problemă a gunoaielor, primarul comunei Maieru subliniază că există o posibilitate de eradicare a problemei. Dar asta e posibil doar dacă se acționează... împreună. ”Albiile sunt ale SGA-ului, gunoaiele sunt ale primarilor, că ei așa zic. Mai mult, cei de la SGA, când vin în control, vin pe DN, nu pe albiile râurilor, să vadă cum arată„ a declarat Vasile Borș.
LICĂ – tânărul a cărui viață s-a curmat MULT prea repede aseară din cauza inconștienței prietenului său februarie 28, 2021 - Un accident mortal a avut loc azi-noapte în Rodna. Lică se afla în mașină cu prietenii săi, când autoturismul a părăsit carosabilul din cauza vitezei excesive și s-a izbit de un stâlp. Acesta a intrat în stop cardio respirator, nemaiputând fi salvat de echipajele medicale.
FOTO/VIDEO – RODNA: Și-a omorât prietenul după ce a apăsat prea tare pedala de accelerație februarie 27, 2021 - Un accident rutier a avut loc, în urmă cu puțin timp, în Rodna. Din primele informații, trei tineri au fost implicați, iar unul a rămas prins între fiarele contorsionate ale mașinii. Acesta a fost găsit de salvatori în stop cardio respirator.
ALERTĂ! Un copil de 12 ani a dispărut de pe o stradă din Bistrița! UPDATE: Minorul a fost găsit februarie 27, 2021 - Polițiștii caută un băiețel de 12 ani ce a dispărut ieri de pe o stradă din municipiu. Acesta a ieșit din casă la ora 10.00, și nu a mai ajuns acasă. L-ați văzut??
VIDEO – Deputatul Bogdan Ivan: România putea scrie istorie! februarie 27, 2021 - Deputatul Bogdan Ivan a declarat că actuala Guvernare nu investește, ci doar taie bugetele alocate fiecărei ramuri în parte: sănătate, educație, investiții, etc. ” au respins toate amendamentele la Bugetul de Stat, în comisii. ..România putea face istorie!” a declarat social democratul.
VIDEO – Sorin Avram, primarul din Leșu: „Am avut probleme foarte mari. Încă n-am găsit o soluție” februarie 27, 2021 - Primarul Sorin Avram din Leșu a recunoscut că vremea din ultimele luni le-a dat mari bătăi de cap locuitorilor: „Am avut probleme foarte mari. Chiar mi-e frică, încă n-am găsit o soluție pentru a stabiliza alunecarea de teren de pe pășunea comunală...”
Rută ocolitoare a comunei Ciceu Giurgești pentru cei ce vin sau merg spre Maramureș februarie 27, 2021 - Comuna Ciceu Giurgești este în carantină pentru 14 zile, începând de azi. Polițiștii fac cunoscută ruta ocolitoare pentru cei ce vin sau merg spre Maramureș. 
FOTO: Ies la lumină primele însemnări din cele peste 5.000 de pagini de jurnal ale profesorului Vasile Filip februarie 27, 2021 - „Profesorul Vasile Filip nu s-a lăsat contaminat de anumite atitudini provinciale și condescendente, ci și-a păstrat și conservat această alură de super intelectual: și când vorbește despre colinde, și când vorbește despre o cântare sau o carte...”
Primarul din Parva, revoltat că părinții trebuie să suporte naveta copiilor la școală: „Suma de 400 de lei pentru un elev este prea mare” februarie 27, 2021 - Ioan Strugari, primarul comunei Parva, atrage atenția că în contextul în care naveta elevilor la școală nu va fi decontată, mulți părinți din localitate care au copii la liceele din Năsăud sau Bistrița nu își vor putea permite să plătească transportul. Transportul lunar pentru un singur elev costă în jur de 400 de lei.
Via Transilvanica, cea mai lungă potecă din țară, va avea propriul maraton februarie 27, 2021 - După ce anul trecut cei de la Tășuleasa Social au fost nevoiți să anuleze Via Maria Theresia, anul acesta, asociația anunță un nou maraton, care se va desfășura pe Via Transilvanica, cea mai lungă potecă din țară, la amenajarea căreia voluntarii și autoritățile locale din mai multe județe lucrează deja de câțiva ani.
FOTO: În acest an celebrăm 1 Martie cu mărțișoare dulci, de la Cuptorul lu Buna! februarie 27, 2021 - În locul unor mărțișoare de tinichea, lipsite de suflet sau semnificație, vă propunem – în acest an – să dăruiți mărțișoare dulci. Sunt delicioase, sunt naturale, sunt coapte în Cuptorul lu Buna (băcănia deschisă pe Independenței nr 73) și vor încălzi, cu siguranță, sufletul celor care le primesc în dar!
O femeie s-a prăbușit în curtea casei! Familia știa că e însărcinată! CE s-a descoperit: februarie 27, 2021 - Un echipaj al ISU BN și unul al SAJ au ”zburat” spre Șieu. O femeie însărcinată s-a prăbușit în curtea casei sale. Medicii dau o luptă contra cronometru pentru a o salva.
INEDIT: 100 de zile de școală la Logos + 100 de bomboane = 100 de copii fericiți… la Vaslui februarie 27, 2021 - Elevii de la Logos au sărbătorit ieri 100 de zile de la începutul anului școlar 2020 - 2021. Copiii s-au gândit și la cei mai nefericiți, cum sunt, de pildă, colegii lor din Vaslui. Așa că au decis să îmbine ceea ce au învățat la școală - GENEROZITATEA - cu această aniversare. Au adunat bomboane ce vor aduce zâmbete pe fețele micuților din Vaslui.
OFICIAL: Ciceu Giurgești, de mâine dimineață, în carantină! VEZI modelul de declarație pentru a putea ieși din casă: februarie 26, 2021 - Comuna Ciceu Giurgeștui va intra, de mâine dimineață, în carantină. Timp de două săptămâni comuna va avea filtre la intrare și ieșire. Iar sătenii vor putea ieși din casă doar pe baza unei declarații. VEZI cum arată declarația:
VIDEO – Sorin Hognogi, primarul din Spermezeu, atacă dur clasa politică: „În continuare ne angajăm rudele și ne punem consilieri – soțiile” februarie 26, 2021 - Sorin Hognogi, primar în Spermezeu: „Fac parte din mediul politic-administrativ doar de 12 ani… Dar parcă nu avansăm deloc. Parcă atunci când ceva începe să funcționeze bine, apare cineva și pune parcă frână la toate cele 4 roți odată. În continuare funcționăm după nepotisme. În continuare ne angajăm rudele, în continuare ne punem consilieri – soțiile...”
VIDEO – Paul Știr: An nou, problemă veche! Nu știm cum plătim asistenții personali ai persoanelor cu handicap februarie 26, 2021 - Primarul comunei Căianu Mic, Paul Știr, a explicat azi, în cadrul unei conferințe la sediul PSD că actuala Guvernare nu a găsit soluții pentru o problemă veche: plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap. ”Nici în 2020 nu am știut cât va contribui Statul, nici acum nu știm. Și la Căian au rămas fără salarii două luni de zile” a declarat primarul.
„Efectul pervers” al mutării secției de Oncologie la Hotel Krone: medicii sunt amendați pentru că nu au unde parca regulamentar februarie 26, 2021 - Hotelul Krone a fost preluat de Consiliul Județean și găzduiește momentan secția de Oncologie a Spitalului de Urgență. Lipsa locurilor de parcare din zonă își spune cuvântul: medicii sunt nevoiți să își lase mașinile pe unde pot și se trezesc cu amenzi.
VIDEO: Primarul comunei Zagra: S-ar putea să ne confruntăm cu abandonul școlar din cauza închiderii școlii din Suplai februarie 26, 2021 - Aproape 30 de copii vor fi nevoiți să facă naveta la școală, din toamnă, după ce ISJ BN a decis să pună lacătul pe o școală și pe o grădiniță din comuna Zagra. ”Mi s-a spus că nu sunt bani și că școala trebuie să fie rentabilă. Păi nu educația e esențială? La Suplai ne putem lovi de un abandon școlar!” a spus primarul comunei Zagra, Eugen Bușcoi.
RĂZBUNARE EXTREMĂ! S-a certat cu părinții și le-a dat foc la casă februarie 26, 2021 - Un tânăr de 30 de ani a dat foc casei părinților săi, în urma unor discuții în contradictoriu cu aceștia. Casa din Budești a celor doi a fost distrusă în proporție de 50%. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
Luni se deschid două noi centre de vaccinare! februarie 26, 2021 - Două centre de vaccinare se vor deschide luni, 1 martie 2021. De azi se fac programările în platformă. UNDE vor fi amenajate cele două centre:
Și Primăria Beclean se digitalizează! Taxele și impozitele se pot plăti online! februarie 26, 2021 - Vești bune pentru beclenari! Primăria orașului a urmat exemplul altor administrații, oferind câteva servicii în format digital! Astfel, de ieri, taxele și impozitele pot fi plătite online.
Ciceu Giurgești va intra în carantină! CE ar fi dus la o asemenea incidență: februarie 26, 2021 - Comuna Ciceu Giurgești va intra în carantină, după ce incidența cazurilor COVID a depășit 10/1.000. Astăzi la ora 12.00 va avea loc ședința în care se ia decizia finală, dar ”demersul e deja făcut”, conform prefectului județului. CE ar fi dus la o asemenea creștere a cazurilor:
Aquabis: Fără apă potabilă astăzi în Rusu Bârgăului și Negrilești februarie 26, 2021 - O parte dintre locuitorii din Rusu Bârgăului și Negrilești rămân astăzi, 26 februarie 2021, fără apă potabilă pentru câteva ore - anunță Aquabis. 
Auditul, marele „mister” din Primăria Bistrița. Primarul Ioan Turc evită răspunsuri pe tema asta și în fața consilierilor locali februarie 26, 2021 - După „incidentul” cu firma de audit mult-lăudată de municipalitate, la care s-a renunțat după ce primarul Ioan Turc a constatat că administratoarea acesteia are probleme penale, edilul Bistriței pare să evite constant orice răspuns sau informație despre auditul în instituție.