25.9 C
Bistrița
duminică, iunie 26, 2022

BISTRIȚA: Post liber, disponibil și prin transfer, într-o instituție din oraș!

În conformitate cu prevederile Art. 148 și Art. 149, alin.(1)-(5) din Hotărârea Guvernului Nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare (modificat cu H.G. 761/11.10.2017), coroborate cu cele ale Art.90 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare – Direcția Județeană Pentru Cultură Bistrița-Năsăud anunță ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție de Consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar, contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice.

Condițiile generale pentru ocupare:

a.) candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la Art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificarile și completările ulterioare;

Condiții specifice pentru ocupare:

a) Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice.

b) Condiții minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

c) Cunoștințe operare calculator: nivel mediu;

Funcționarii publici interesați sunt rugați să depună la secretariatul Direcției Județene Pentru Cultură Bistrița-Năsăud (Strada G-ral. Eremia Grigorescu, Nr. 6), până în 02 martie 2018 inclusiv, următoarele documente:

1) Cerere de transfer;

2) Curriculum vitae – tip EUROPASS;

3) Copia actului de identitate;

4) Copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, perfecționări etc.;

5) Copia carnetului de muncă, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;

6) Copie a actului administrativ din care să reiasă funcția publică ocupată de candidat și instituția angajatoare sau după caz adeverință;

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către funcționarul din cadrul Compartimentului Resurse Umane. „În situația în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer, Direcția Județeană pentru Cultură va organiza un interviu, iar data, locul și ora susținerii vor fi publicate la sediul instituției. Relații suplimentare în legătură cu această funcție se pot obține la Secretariat, la numărul de telefon 0263/23.15.05…”, a precizat directorul executiv al instituției, Dr. Alexandru Uiuiu.

ARTICOLE SIMILARE

Bistriteanul TV

Sponsorizate

FILEXPO oferă spații de expoziție de închiriat în curtea interioară! Au și spații generoase interioare pentru închiriat

Firmele care vor să-și facă produsele mai vizibile și să aibă parte totodată de un spațiu...

Ce să faceți dacă aspiratorul nu mai trage praful și murdăria cum o făcea odată

Dacă aspiratorul dvs. și-a pierdut aspirația, nu mai ridică murdăria sau a încetat complet să mai...

Avantajele garajelor prefabricate

Când se gândesc la un garaj, majoritatea oamenilor își imaginează o structură veche, amplasată în spatele...