11.4 C
Bistrița
miercuri, mai 18, 2022

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: Licitație publică pentru construirea Centrului de Radioterapie

ANUNȚ

Privind concesionarea prin licitație publică a imobilului-teren situat în municipiul Bistrița, str. Alba Iulia nr.7, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, în scopul construirii, dotării și exploatării unui Centru de radioterapie

 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sediul: Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, Cod fiscal: 4347550, Telefon: 0263213657, 0263215503, Fax: 0263214750, E-mail: [email protected]; site: www.portalbn.ro, persoana de contact: [email protected], Telefon:0740183123.

2.Informaţii generale privind obiectul concesionării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobilul-teren, intravilan, în suprafață de 2898 mp, categoria de folosință: curți construcții, parțial împrejmuit, înscris în Cartea Funciară nr. 56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița str. Alba Iulia nr.7, în vecinătatea Secției oncologice din municipiul Bistrița, str. Alba Iulia nr.7 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, având posibilitatea de acces direct în curtea unității sanitare. Parcela este construibilă, în zonă există utilități, se pretează pentru instituții și servicii publice de interes general, încadrându-se pe suprafețele obligatorii necesare pentru parcaje, spații verzi, accese. Terenul se concesionează în scopul construirii, dotării și exploatării unui Centru de radioterapie.

 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere, orice persoană interesată, poate obține un exemplar din Documentaţia de atribuire, pe suport hârtie/pe suport magnetic și/sau prin mijloace electronice.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Imobil Garaje, cam.8, Piaţa Petru Rareş nr.1B, municipiul Bistriţa).

3.3. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.09.2021.

4.Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunerea ofertelor: 20.09.2021, ora16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița, Piaţa Petru Rareş nr.1, parter, registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, într-un plic sigilat, în original și în copie, pe suport de hârtie.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.09.2021, ora 11.00, sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița, Piaţa Petru Rareş nr.1, etaj.1.

6.Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de contencios administrativ a Tribunalului Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Alba Iulia nr.1, Cod postal 420178, Județul Bistrița-Năsăud, Telefon:0263-213528, Fax:0263-231509,e-mail: [email protected], potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.08.2021

Administrator public

FLORIN GRIGORE MOLDOVAN

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Cum să alegi un laptop bun

In ziua de astazi, laptopurile ne sunt extrem de utile si ne folosim de aceste...

Ce trebuie să știți despre anvelopele all season

Calendarul tocmai a trecut în luna mai și toată lumea este pe cale să plece în...

Rombat caută operatori producție, Îndemânarea Construct are nevoie de ingineri. Locuri de muncă, și la Michaela’s Brasserie!

Clinica Sanovil caută fiziokinetoterapeut și asistent generalist, Îndemânarea Construct angajează ingineri construcții civile și inginer topograf. NOI locuri de muncă, în Bistrița, la Michaela’s Brasserie: