11.6 C
Bistrița
miercuri, mai 18, 2022

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se întrunește în ședință extraordinară

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 06 septembrie 2021, orele 1400

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

–  adresa nr.ICb/19936 din 01.09.2021 a Direcției economice;

– prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și art.5 alin.(3) lit.a)-c) din Legea nr.55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului 826/2021 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.20/2020 privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate, precum şi a şedinţelor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în situații excepționale, constatate de autorităţile abilitate, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIa/1990 din 01.09.2021 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(2) lit.b) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

        Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 06 septembrie 2021, orele 1400. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 02.09.2021.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra  proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu:

– Secretarul general al județului;

– Administratorul public al judeţului;

– Direcţia juridică, administraţie locală;

– Direcţia economică;

– Arhitectul-şef;

– Direcţia investiții, drumuri județene;

– Biroul relații publice, IT;

– Biroul achiziţii publice, contracte;

– Compartiment audit public intern;

– Compartiment Cabinet preşedinte;

– Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

            PREŞEDINTE,                                  Contrasemnează:

   EMIL RADU MOLDOVAN        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

                                                            ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Anexa

 la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Nr.257 din 01.09.2021

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean

Bistriţa-Năsăud din data de 06 septembrie 2021, orele 1400 

  1. Proiect de hotărâre nr.VIII/19982 din 01.09.2021 privind cumpărarea imobilului-teren, situat în municipiul Bistrița, str.1 Decembrie nr.28, înscris în Cartea funciară nr.88540 Bistrița, proprietatea doamnei Ciuruș Karina-Ilinca, domnului Păcuraru Gabriel și doamnei Păcuraru Dorina Maria

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de administrație și Comisia economică.                                  

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Cum să alegi un laptop bun

In ziua de astazi, laptopurile ne sunt extrem de utile si ne folosim de aceste...

Ce trebuie să știți despre anvelopele all season

Calendarul tocmai a trecut în luna mai și toată lumea este pe cale să plece în...

Rombat caută operatori producție, Îndemânarea Construct are nevoie de ingineri. Locuri de muncă, și la Michaela’s Brasserie!

Clinica Sanovil caută fiziokinetoterapeut și asistent generalist, Îndemânarea Construct angajează ingineri construcții civile și inginer topograf. NOI locuri de muncă, în Bistrița, la Michaela’s Brasserie: