8.4 C
Bistrița
luni, martie 27, 2023

Consiliul Județean Bistrița- Năsăud: Ședință extraordinară în 23 septembrie 2022. Ordinea de zi:

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 23 septembrie 2022, orele 1200

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

 • referatul nr.IIA/21201 din 22.09.2022 a Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • adresa IC/21200 din 22.09.2022 a Direcției economice, Biroul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr.IIC/21202 din 22.09.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(3) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 23 septembrie 2022, orele 1200. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, în data de 22.09.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra  proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Direcţia economică;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,                                                                                     Contrasemnează:

EMIL RADU MOLDOVAN                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                                         ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

 

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.196 din 22.09.2022

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 23 septembrie 2022, orele 1200

 1. Proiect de hotărâre VIII/21198 din 22.09.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud asupra imobilului „Complex Sportiv Polivalent”, situat în localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre VIII/21174 din 22.09.2022 pentru modificarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.26/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋  Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Mâine se deschide AmaZone Bistrița, primul magazin cu produse resigilate sau lichidări de stoc Amazon, din județ!

Peste 1.000 de produse, cu reduceri de 50 %, îi așteaptă mâine pe bistrițeni la AmaZone...

Un nou magazin ZOO Hobby, în Ștefan cel Mare, lângă Cotidian

Bistrițenii  din partea de sus a orașului au de acum un magazin destinat animăluțelor lor de...

Easy Solution Bistrița – servicii profesionale de curățenie pentru firme și instituții

Lasă grija curățeniei biroului, firmei sau halei pe mâna celor de la Easy Solution: Specializați în...