12.4 C
Bistrița
joi, septembrie 29, 2022

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud: Ședinţă ordinară, în 20 aprilie. Proiecte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2022, orele 1430

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIC/8746 din 14.04.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 20 aprilie 2022, orele 14.30, care va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 14.04.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia economică;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,                                                                                     Contrasemnează:

EMIL RADU MOLDOVAN                              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

                                                                                          ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Nr.58 din 14.04.2022

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 20 aprilie 2022, orele 14.30

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.03.2022

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/8524 din 13.04.2022 privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul I al anului 2022

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/8697 din 14.04.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia economică și Comisia de administrație

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII / 8739 din 14.04.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/8637 din 14.04.2022 pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.86/2019 privind aprobarea Regulamentului și constituirea comisiei pentru achiziția de imobile de către județul Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație, Comisia juridică și de fonduri europene

6. Proiect de hotărâre nr.X/8679 din 14.04.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Alba Iulia nr.7, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 117755

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre nr.X/8692 din 14.04.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ172D: Mureşenii Bârgăului (DN17) – Lac Colibiţa – Colibiţa – Bistriţa Bârgăului (DN17) – (DN17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, lot 2, lot 3, lot 4”, cod SMIS 117955

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

8. Proiect de hotărâre nr.IX/8660 din 14.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Tabără Camelia – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică și Comisia de urbanism

9. Proiect de hotărâre nr.IX/8658 din 14.04.2022 privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud să voteze, pentru modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de concesiune nr.1277/2018

Inițiator: Tabără Camelia – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

10. Proiect de hotărâre nr.IX/8656 din 14.04.2022 privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze pentru modificarea, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1277/2018

Inițiator: Tabără Camelia – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

11. Proiect de hotărâre nr.IX/8671 din 14.04.2022 privind aprobarea Proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud” și a cheltuielilor aferente acestuia în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă

Inițiator: Tabără Camelia – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de urbanism

12. Proiect de hotărâre nr.X/8681 din 14.04.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren și asigurarea condițiilor în vederea construirii obiectivului de investiții „Complex Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrița”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

 1. Diverse.

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Au ajuns noile mascote de la Minnie și Mickey: Sonic X , Chase din Patrula Cățelușilor, dar și Mickey și Minnie varianta roz

Andrada, alături de echipa ei, aduce emoție, bucurie și culoare evenimentelor, îmbrăcând costume și transformându-se în...

Irem General Contractor angajează Lăcătuși Montatori pentru Suedia și Olanda! Rombat Bistrița caută operatori producție

ROMBAT, singurul brand de baterii fabricate în România, angajează operatori producție, iar IREM General Contractor angajează Lăcătuși Montatori pentru proiect în Suedia si Olanda. Noi locuri de muncă, disponibile la Stewo Năsăud, Sanovil și Electroplast.

FOTO VEZI cum poți să îți decorezi casa la super prețuri! La Wow INTERIORS și Alpha Home Outlet prețurile au intrat la apă

Dacă te tentează să îți redecorezi casa toamna aceasta și nu mai ai răbdare să profiți...