8.9 C
Bistrița
luni, octombrie 3, 2022

Consiliul Județean BN: Ședință ordinară, în 29 septembrie 2022. Proiecte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 29 septembrie 2022, orele 1430

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– referatul nr. IIA/21182/22.09.2022 a Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIC/21188 din 22.09.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 29 septembrie 2022, orele 1430, care va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 23.09.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia economică;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr. 195 din 22.09.2022

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 29 septembrie 2022, orele 1430

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.08.2022

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 13.09.2022

 1. Proiect de hotărâre nr.X/20976 din 19.09.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico­economici aferenţi obiectivului „Reabilitarea şi Restaurarea Castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa­Năsăud nr.69/2016

Iniţiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian – Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia juridică şi de fonduri europene, Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport și Comisia de urbanism

 1. Proiect de hotărâre nr.X/20978 din 19.09.2022 privind actualizarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi Restaurarea Castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”, cod SMIS 116578, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte nr.POR/2016/5/5.1/1

Iniţiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian – Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport, Comisia de urbanism, Comisia juridică şi de fonduri europene și Comisia de administrație

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/20991 din 19.09.2022 pentru actualizarea Documentației tehnice prevăzută în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.87/2022 privind finanțarea proiectului „Reforma Învățămîntului din Moldova”, subproiectul „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Coroban” (Etapa III) din orașul Glodeni”, Consiliul Raional Glodeni, Republica Moldova

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport și Comisia de administrație

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/20869 din 16.09.2022 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Colegiului Medicilor Stomatologi din România – Colegiul Județean Bistrița-Năsăud, a unor spații proprietate privată a județului Bistrița-Năsăud, situate în incinta imobilului „Dispensar Stomatologic” din municipiul Bistrița, str.Gării nr.9-11

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport și Comisia de administraţie

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/20891 din 16.09.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții, situate în municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.7 și str.Ghinzii nr.26, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de urbanism, Comisia de sănătate, cultură, tineret şi sport şi Comisia juridică şi de fonduri europene

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/21131 din 21.09.2022 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Diverse

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Vineri și sâmbătă, 20 la sută REDUCERE în magazinele MARECOM! Sărbătoresc 17 ani de când produc costume în fabrica din Năsăud

Producătorul de îmbrăcăminte MARECOM sărbătorește weekendul acesta 17 ani de când produce costume și haine pentru...

Au ajuns noile mascote de la Minnie și Mickey: Sonic X , Chase din Patrula Cățelușilor, dar și Mickey și Minnie varianta roz

Andrada, alături de echipa ei, aduce emoție, bucurie și culoare evenimentelor, îmbrăcând costume și transformându-se în...

Irem General Contractor angajează Lăcătuși Montatori pentru Suedia și Olanda! Rombat Bistrița caută operatori producție

ROMBAT, singurul brand de baterii fabricate în România, angajează operatori producție, iar IREM General Contractor angajează Lăcătuși Montatori pentru proiect în Suedia si Olanda. Noi locuri de muncă, disponibile la Stewo Năsăud, Sanovil și Electroplast.