DREPT LA REPLICĂ – Prof. Daniela Fulga:

DREPT LA REPLICĂ – Prof. Daniela Fulga:

DREPT LA REPLICĂ – Prof. Daniela Fulga: În data de 24 nov. 2020, în ziarul Bistrițeanul.ro a apărut un articol semnat FLAVIA DANCIU cu titlul: „VIDEO – SCANDALOS: Cum explică o profesoară de la LIVIU elevilor relația dintre fata de împărat și fiul văduvei”. Acest articol are două părți – textul scris propriu-zis și textul audio-vizual ( înregistrarea) de 13 secunde prin care autoarea articolului, FLAVIA DANCIU, își susține afirmațiile despre limbajul meu nepotrivit în timpul unei ore de curs online.

Consider că articolul semnat de FLAVIA DANCIU este în întregime tendențios și calomnios: textul scris al Flaviei Danciu este în întregime fals, iar înregistrarea de 13 secunde dintr-o ora de 50 de minute este decupată și interpretată tendențios, calomnios și nu aduce nicio dovadă pentru falsurile afirmate în textul scris.

A.  Textul scris semnat FLAVIA DANCIU este în totalitate eronat, aspect ce dovedește o lacună gravă în practicarea meseriei de ziarist, adică nerespectarea obligației deontologice de a verifica (măcar minimal și decent) informația primită, înainte ca aceasta să fie publicată în presă.

Încerc să grupez mai jos ERORILE GRAVE NESUSȚINUTE DE NICIO DOVADĂ pe care LE CONȚINE TEXTUL SCRIS DE FLAVIA DANCIU în Bistrițeanul.ro din data de 24 nov. 2020:

1.  TITLUL articolului conține de la început afirmații complet false. Nu am “explicat” NICIODATĂ la clasele la care predau acum și la cele la care am predat de-a lungul carierei mele de dascăl „relația dintre fata de împărat și fiul văduvei” pentru simplul motiv că NICIODATĂ NU AM PREDAT LA CLASĂ UN TEXT CARE SĂ AIBĂ ACESTE PERSONAJE. Pentru anul școlar în curs se poate ușor verifica acest lucru pe platforma Classroom unde sunt notate temele/problemele discutate in orele respective sau se poate solicita elevilor să prezinte caietele de lucru.

2. Primul ALINEAT / PARAGRAF al articolului scris de FLAVIA DANCIU conține în totalitate afirmații false, neverificate. 

NICIODATĂ în cariera mea de dascăl nu am explicat ce afirmă ziarista pentru motivul simplu că NICIODATĂ nu am predat ceea ce FLAVIA DANCIU numește în mod eronat „basmul cult < Fata de împărat și fiul văduvei> de Petre Ispirescu.”

Menționez faptul că textele epice care apar în culegerea lui Petre Ispirescu sunt considerate basme populare. De aceea niciun profesor de română nu poate selecta un text din această culegere pentru capitolul în care se studiază în liceu basmul cult.

Conform Programei școlare în vigoare, profesorii de română predau la clasă basmul cult de Ion Creangă – “Povestea lui Harap-Alb” sau alt basm din creația aceluiași autor.

O MINIMĂ VERIFICARE pe internet ar fi lămurit-o pe jurnalista FLAVIA DANCIU în ceea ce privește textele populare românești culese și publicate de Ispirescu la sfârșitul secolului al XIX-lea. O MINIMĂ VERIFICARE a Programei școlare în vigoare ar fi clarificat capitolul despre basmul cult și autorul care se studiază la această specie, adică Ion Creangă. Din păcate, ziarista de la Bistrițeanul.ro FLAVIA DANCIU NU VERIFICĂ NIMIC ȘI NU ADUCE NICIO DOVADĂ în sprijinul afirmațiilor sale.

3.  În al DOILEA și al TREILEA PARAGRAF/ ALINEAT al articolului, jurnalista FLAVIA DANCIU se adâncește în greșeală, dezvoltă erorile:

„Basmul cult < Fata de împărat și fiul văduvei> de Petre Ispirescu este un basm opțional pe care unii profesori (….) îl studiază în locul basmului <Harap-Alb>” 

Menționez că textul lui Petre Ispirescu NU ESTE UN BASM OPȚIONAL, cum afirmă FLAVIA DANCIU FĂRĂ NICIO DOVADĂ didactică, ușor de găsit printr-o simplă răsfoire a Programei școlare în vigoare. Jurnalista în cauză face afirmația falsă și atât.

Menționez că acest basm NU POATE FI ALES DE NICIUN PROFESOR DE LIMBA SI LTERATURA ROMÂNĂ din sistemul românesc de învățământ pentru simplul motiv că nu este un basm cult, informație care ar fi putut fi VERIFICATĂ ușor ( pe internet sau într-un dicționar de scriitori români), AFIRMAȚIA Doamnei Danciu RĂMÂNE FĂRĂ DOVEZI .

În ALINEATUL/PARAGRAFUL al treilea, ziarista FLAVIA DANCIU continuă AFIRMAȚIILE FALSE, NESUSȚINUTE prin NICIO DOVADĂ:

„Acest basm cult a fost și alegerea profesoarei Daniela Fulga de la CNLR pentru una din clasele la care predă”.

Subliniez faptul că NICIODATĂ în CARIERA MEA DE DASCĂL NU AM PREDAT BASMUL AMINTIT de FLAVIA DANCIU. În anul școlar în curs PREDAU BASMUL CULT „POVESTEA LUI HARAP ALB” de ION CREANGĂ – autor canonic (obligatoriu pentru liceu) care apare în Programa școlară în vigoare și care are suportul manualului pe care îl folosesc elevii mei.

Acest aspect se POATE VERIFICA pe aplicația Classroom pe care lucrez, dar și în Programa școlară foarte clară în această privință. Ziarista de la Bistrițeanul.ro, FLAVIA DANCIU, NU-ȘI SUSȚINE AFIRMAȚIILE (de altfel în întregime false) CU NICIO PROBĂ / DOVADĂ.

4.  LUCRURILE NEADEVĂRATE CONTINUĂ în ALINEATUL/PARAGRAFUL al patrulea:

„În cadrul unei ore online, unul dintre elevi nu a înțeles exact INTRIGA basmului. Iar profesoara folosește o exprimare plastică pentru a explica relația dintre fata de împărat și fiul văduvei.”

Menționez următoarele neadevăruri din această afirmație:

  • Basmul cult pe care-l studiez la clasa mea este “Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă , așa cum precizează Programa școlară;
  • La acest capitol am avut până astăzi, 25 nov. a.c., numai două ore ( luni, 23 și, respectiv, marți, 24 nov. ac). De aceea am reușit să reactualizez cunoștințele despre basm în general și să fac puține precizări despre personajul principal pozitiv din basmul lui Ion Creangă. Nu am ajuns încă la problema intrigii, așa cum afirmă FLAVIA DANCIU mai sus, în mod eronat. Faptul că nu am predat acțiunea și intriga basmului ( NICIODATĂ pentru basmul AMINTIT de mai multe ori de FLAVIA DANCIU, dar nici pentru basmul cult semnat Ion Creangă pe care-l studiez acum) se poate VERIFICA ușor, răsfoind un maculator al oricărui elev de la mine din clasă sau pur și simplu, FLAVIA DANCIU putea să ceară CA DOVADĂ un MACULATOR /CAIET DE LUCRU „elevilor care nu au înțeles intriga” și care “ au dorit să o împărtășească și cu alții” (afirmația FLAVIEI DANCIU în ULTIMUL ALINEAT/PARAGRAF al articolului scris).

B.  CELE PATRU MARI SETURI DE AFIRMAȚII FALSE CARE SUNT NEVERIFICATE, NESUSȚINUTE DE NICIO DOVADĂ sunt completate de înregistrarea audio-video care durează 13-15 secunde.

Consider că această înregistrare scurtă de 13- 15 secunde, total scoasă din contextul unei ore derulate firesc timp de 45-50 de minute, NU ANULEAZĂ FALSURILE NEDOVEDITE ÎN NICIUN FEL de jurnalista de la Bistrițeanul.ro FLAVIA DANCIU în textul scris – erori grave nedovedite pe care am încercat să le grupez mai sus în patru mari probleme neadevărate. Menționez că această grupare am făcut-o cu dificultate deoarece FLAVIA DANCIU REPETĂ ERORILE SCRISE .

ACUZAȚIA PE CARE O FACE CLAR și tendențios doamna FLAVIA DANCIU se referă la două cuvinte total nepotrivite pe care le-aș fi folosit. RESPING ACUZAȚIA de folosire a acestor cuvinte INSINUATE A FI ASTFEL de spațiul alb / blancul de după interjecție – aici se omite numele copilului – și de scrierea cu majuscule de început și final pentru un cuvânt care se aude efasat la sfârșitul replicii.

  1. Mă recunosc în imagine. Îmi recunosc vocea. Menționez că tonul mai ridicat al replicilor este singurul aspect pe care mi-l reproșez. Este bine să fac observația că în articol nu problema tonului interesează, ci se insinuează că aș fi folosit două cuvinte mai dure, nepotrivite.
  2. Primul cuvânt insinuat a fi spus este sugerat prin cele trei puncte CITITE EXPRESIV ( varianta audio a articolului). Aici a fost tăiat numele elevului. NU AM FOLOSIT NICIUN CUVÂNT GRAV SI NEPOTRIVIT.
  3. Ultimul cuvânt nepotrivit INSINUAT A FI ROSTIT DE MINE este marcat de FLAVIA DANCIU prin majuscule la începutul și sfârșitul lui, precum și printr-o steluță/asterisc.

În înregistrare se aude la finalul replicilor o alăturare nefericită de silabe PE CARE O REGRET PROFUND. Ea poate fi interpretata în multe feluri. Dar când un ziar dorește să probeze cu o astfel de dovadă, cred că AR FI FOST BINE CA ÎNREGISTRAREA SĂ NU FIE ASCULTATĂ SUPERFICIAL, ci SĂ FIE ASCULTATĂ CU MAI MULTĂ ATENȚIE și poate de mai multe ori, înainte de a insinua ca aș fi folosit un cuvânt nepotrivit. NU AM FOLOSIT NICI UN CUVÂNT DIN CELE SUGERATE de doamna FLAVIA DANCIU. În loc de litera t din cuvântul cu pricina se aude grupul „ge”. Eu am folosi verbul „fuge”.

Comunicarea orală presupune aspectul paraverbal (tonul, pauzele). În comunicarea prin viu grai putem fi uneori neatenți. În desfășurarea orei pe parcursul a 45-50 de minute, 13 secunde de intonație ridicată nu mi se pare o catastrofă și nicio jignire la adresa nimănui. Apropierea / depărtarea ( pauzele) nepotrivite dintre cuvinte sunt inerente vorbirii. Recunosc tonul mai ridicat și îmi cer scuze pentru el. NU RECUNOSC INSINUĂRILE doamnei FLAVIA DANCIU în ceea ce privește cuvintele nepotrivite pe care mi le atribuie în mod tendențios.

De altfel, articolul în ansamblu este unitar:

  1. TEXTUL SCRIS este ÎN INTREGIME UN FALS – am încercat să grupez aceste afirmații nedovedite în patru mari părți ( în prima parte a acestui articol).
  2. ÎNREGISTRAREA AUDIO-VIDEO este prezentată/ interpretată tendențios pentru a susține falsurile din textul scris.

Astfel, pentru un cititor de bună-credință articolul în întregime (partea scrisă și partea vizual-auditivă) se completează într-o cheie VOIT NEGATIVĂ, TENDENȚIOASĂ, CALOMNIOASĂ.

Regret nespus că articolul semnat de doamna FLAVIA DANCIU a creat o situație atât de problematică pentru Colegiul prestigios la care lucrez. Deși centenar, CNLR BISTRIȚA nu înseamnă ziduri. În CNLR LUCREAZĂ CADRE DIDACTICE DEOSEBITE CU ELEVI DEOSEBIȚI. În CNLR lucrează oameni de calitate. Regret nespus că s-a creat pentru acești oameni o situație atât de grea.

Dacă am greșit ridicând tonul câteva secunde într-o oră de curs desfășurată 45-50 de minute, îmi asum greșeala. RESPING, ÎNSĂ, ÎN ÎNTREGIME ARTICOLUL SEMNAT DE DOAMNA FLAVIA DANCIU, în Bistrițeanul.ro din data de 24 nov. 2020. 

BISTRIȚA, 25 noiembrie 2020

DANIELA FULGA

PRIMIM la redacție: Interese ASCUNSE din spatele modificărilor PUG. Cui folosesc…?!? ianuarie 20, 2021 - Pe parcursul anilor, începând cu 2013 când a fost finalizat PUG Bistrița, au apărut la nivelul administrației locale (în interiorul ei) diferențe de interpretare între anumiți funcționari și Serviciul Urbanism. Acestea se referă mai ales la locuințele colective de mici dimensiuni... Se vorbește și de suspiciunea că ar exista două (sau chiar mai multe) PUG-uri în Bistrița...!
Patru tineri au lăsat mii de oameni fără telefonie și internet, după ce au furat aproape un kilometru de cabluri de cupru ianuarie 20, 2021 - Trei orașe din Spania au rămas fără telefonie și internet. Vinovații, patru tineri români, au furat aproape un kilometru de cabluri de cupru. Aceștia au fost prinși și reținuți.
12 ore de program cu publicul, la Taxe și Impozite! ianuarie 20, 2021 - Administrația actuală a decis prelungirea programului cu publicul la serviciile esențiale din cadrul Primăriei Bistrița. Astfel, la Taxe și Impozite, programul va fi de acum de 12 ore pe zi. Și la ghișeul de Relații cu Publicul de pe Șincai va fi deschis mai mult decât de obicei.
FOTO – Un șofer începător s-a „strecurat” printre două mașini. Una a ajuns în șanț ianuarie 20, 2021 - Un accident rutier a avut loc în Jelna. Un șofer începător s-a strecurat cu mașina printre alte două. Nu i-a reușit „manevra”, așa că una dintre mașinile atinse a ajuns în șanț. Teribilistul a rămas fără permis de conducere.
OAMENI în Bistrița-Năsăud: Profesorul Zoltán Szilágyi, pasionat colecționar și fondator al primului Teatru de Amatori din Bistrița ianuarie 20, 2021 - Profesorul de istorie Zoltán Szilágyi, fondatorul primului Teatru de Amatori din Bistrița, în tumultuosul an 1990, a fost recent evocat într-un medalion de Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud. Pasionat de istorie, dar și de teatru, implicat în viața politică a orașului - profesorul Zoltán Szilágyi s-a aflat sub lupa Securității. I s-a interzis să predea istorie și filosofie ani de zile.
ABERANT: Părinții vaccinați, liberi să circule! Copiii lor, în carantină! ianuarie 20, 2021 - CNSU a anunțat luni că românii care sunt vaccinați nu mai trebuie să stea în carantină dacă se întorc dintr-o țară cu risc epidemiologic ridicat. Totuși, conform celor de la INSP, copiii acestora sun ”vectori ce pot răspândi boala”. Astfel, la întoarcerea acasă, ei vor fi plasați în carantină.
BN: Aproape 8.000 de persoane infectate, de la începutul pandemiei! 34 cazuri noi, în ultimele 24 de ore! ianuarie 20, 2021 - Aproape 8.000 de bistrițeni s-au infectat cu noul tip de coronavirus, de la începutul pandemiei. În ultimele 24 de ore, 34 de bistrițeni au primit rezultat pozitiv la testara COVID. Nu am avut niciun deces înregistrat în contextul pandemiei, de la ultima raportare, iar patru bistrițeni s-au vindecat.
ÎNCHIS! Cât va sta în închisoare bistrițeanul din spatele capturii uriașe de droguri din 2019 ianuarie 20, 2021 - O captură impresionantă de droguri a avut loc în anul 2019. În spatele ei, un bistrițean și trei dejeni. Ieri, bistrițeanul a fost încarcerat în Penitenciarul Bistrița. CE pedeaspsă a primit:
Bătaie de joc, la Prefectură: Sporul COVID – oferit DOAR celor din birouri ianuarie 20, 2021 - Jumătate din angajații Prefecturii au beneficiat patru luni de zile de spor COVID de 30 la sută. Culmea, acest ajutor a fost dat celor de la ”etaj”, celor de la birouri. La Serviciul Pașapoarte sau Serviciul Permise, unde a EXISTAT contact cu publicul și chiar program prelungit, NICIUN leu în plus.
FOTO/VIDEO – EXPLOZIE pe Centura Bistriței! Un bărbat s-a ales cu arsuri pe corp! ianuarie 20, 2021 - Echipaje ale pompierilor, ambulanței și poliției intervin în municipiu Bistrița, pe drumul de centură. A avut loc o explozie, iar o persoană este rănită.
Ioan Peteleu renunță la Consiliul Local: îi ia locul soțul unei șefe de instituție ianuarie 20, 2021 - Noul city manager al municipiului Bistrița, Ioan Peteleu va renunța la scaunul de consilier local, în ciuda faptului că legea i-ar permite să le cumuleze. Locul îi va fi luat, potrivit listei de supleanți, de soțul unei șefe de instituție.
Aquabis: Lunca Ilvei, afectată de condițiile meteo nefavorabile ianuarie 20, 2021 - Localitatea Lunca Ilvei este afectată de condițiile meteo nefavorabile începând de astăzi, 20 ianuarie 2021 - anunță Aquabis. 
FOTO: Sute de bistrițeni au luat cu asalt pârtia mică de pe Cocoș! ianuarie 20, 2021 - Pârtia teleschi de pe Dealul Cocoș este deschisă de două zile. Sute de bistrițeni au luat cu asalt pârtia, bucurându-se de posibilitatea de a schia la doi pași de casă.
Ministerul Educației a decis! Și Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, și Liceul de Arte rămân cu clasele inițial tăiate din oferta școlară ianuarie 20, 2021 - S-a schimbat modificarea...! Ieri se știa că Liceul „Tudor Jarda” trebuie să renunțe la clasa de Pedagogic pentru a-și păstra clasa de Muzică, în timp ce la Liceul de arte „Corneliu Baba” clasa de Arhitectură trebuia să fuzioneze - într-o singură clasă - cu cea de Pictură. Astăzi situația este cu totul alta. Ministerul Educației a decis: 
VIDEO Care este leafa celui de-al patrulea om ca importanță din Primăria Bistrița? Are business-uri în IT și a stat în chirie până acum ianuarie 20, 2021 - Începând de luna aceasta, Ioan Peteleu este al patrulea cel mai important om din Primăria Bistrița. Noul city manager al Primăriei Bistrița a fost prezentat de primarul Ioan Turc drept „mâna sa dreaptă” și promite să fie mult mai vizibil decât  George Avram. Cu cât este plătit unul dintre cei mai importanți oameni din primărie?
FOTO/VIDEO: ZĂPADĂ pe TOATE drumurile din județ! Circulați cu prudență! ianuarie 20, 2021 - Șoferii aflați în trafic se plâng că nu e curățat carosabilul. Și CNAIR confirmă că PE TOATE sectoarele de drum, zăpada e depusă. 
ȘOCANT: Peste 200 de bistrițence snopite-n bătaie de bărbații lor nu au lăsat polițiștii să le ”salveze” ianuarie 19, 2021 - Polițiștii bistrițeni au emis un raport prin care au arătat că infracționalitatea la nivelul județului a scăzut anul trecut. SINGURA ramură unde a crescut numărul de intervenții e violența domestică. Șocant e că peste 200 de bistrițence snopite-n bătaie de bărbații lor au refuzat emiterea ordinului de protecție. CHIAR dacă polițiștii aveau toate pârghiile necesare pentru a le putea proteja.
PRIMIM LA REDACȚIE: Găselnițe „legale” pentru a construi în continuare blocuri și mai mari între case, deși aparent nu se va mai putea ianuarie 19, 2021 - Pe adresa redacției a început să curgă cu informații prin care se demască ceea ce se întâmplă la serviciul Urbanism din cadrul Primăriei. De această dată e atins subiectul: ”Cum vor construi în continuare, deși, aparatent, nu se va mai putea”.
Cum au ajuns 4 jandarmi aflați în patrulare să salveze trei adulți și patru copii dintr-o casă cuprinsă de flăcări ianuarie 19, 2021 - Patru jandarmii sunt eroii zilei de ieri, după ce au salvat dintr-o casă părăsită cuprinsă de flăcări trei adulți și patru copii, cel mai mic dintre ei având doar două săptămâni. Prezența de spirit și curajul i-a transformat în eroi!
Consilierul local USR: „Există construcții edificate fără respectarea reglementărilor în vigoare din Planul Urbanistic General” ianuarie 19, 2021 - Consilierul local USR-Plus Nicolae Pavelean a precizat, într-o postare pe Facebook, că există în  oraș construcții ridicate fără respectarea reglementărilor în vigoare din PUG, dar și că sunt în plan construcții cu regim de înălțime mare în zone cu acces limitat și risc mare de congestionare a traficului.
Amenzi ISTORICE pentru giganți ai lemnului din județ, pentru trucarea licitațiilor ianuarie 19, 2021 - Nu mai puțin de 31 de firme din țară au fost amendate cu peste 26,6 milioane de euro de către Consiliul Concurenței, care le acuză că au trucat licitații pentru a cumpăra lemnul la cel mai mic preț posibil. Printre ele se numără și firme din Bistrița-Năsăud.
BN: 27 cazuri noi, un deces și doi bistrițeni vindecați, în contextul pandemiei, în ultimele 24 de ore ianuarie 19, 2021 - DSP BN raportează 27 de noi cazuri de infectare cu COVID, la nivelul județului. Acestea au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Totodată, un bistrițean infectat a decedat, iar doi au fost declarați vindecați.
VIDEO – Accident ciudat, pe Bulevardul Independenței din Bistrița ianuarie 19, 2021 - Echipaje de descarcerare, cu paramedici și ale poliției au intervenit pe Bulevardul Independenței din municipiu. Aici a avut loc un accident rutier... mai ciudat. Un bărbat a rămas blocat în mașină.
BISTRIȚA: Angajat al primăriei, găsit mort în mașină! ianuarie 19, 2021 - Descoperire macabră în această dimineață, pe o stradă din Bistrița. O femeie care mergea la serviciu a văzut o mașină ieșită de pe carosabil. La volan se afla un bărbat care, din nefericire, era decedat.
CINE e Sorin Herciu, angajatul Prefecturii care a REFUZAT sporul COVID ianuarie 19, 2021 - Jumătate din angajații Prefecturii Bistrița au primit SPOR COVID, pe baza unui ordin al prefectului. UNUL singur dintre ei a refuzat, considerând că acești bani NU i se cuvin. „Ne așteptam să facă așa ceva, la felul lui de a fi”, spun cei care îl cunosc. CINE e Sorin Herciu, eroul nostru:
VIDEO: Șeful Inspectoratului Școlar Județean ia în calcul și o demisie de onoare ianuarie 19, 2021 - Invitat în studioul Bistrițeanul Live, profesorul Mihai Mureșan, șeful ISJ Bistrița-Năsăud, a fost întrebat dacă nu consideră că ar trebui să-și dea demisia – după scandalul tăierii claselor și cel al numirii directorilor.
Întrebați cum a fost în spital, printr-un SMS. Managerul spitalului vrea să renunțe la clasicele chestionare de satisfacție ianuarie 19, 2021 - Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgență vrea să renunțe la chestionarele de satisfacție clasice, pe hârtie, în detrimentul celor trimise prin SMS, după externare. Cum explică decizia:
Aquabis: Străzi din Bistrița, fără apă potabilă, astăzi ianuarie 19, 2021 - Câteva străzi din Bistrița rămân fără apă potabilă, astăzi, 19 ianuarie 2021 - anunță Aquabis. 
FOTO: DN17 blocat la Reteag, după ce un autocamion a „pierdut” niște bucăți de beton. O casă ar fi fost avariată ianuarie 18, 2021 - DN17 este blocat pe raza localității Reteag, după ce dintr-un autocamion au căzut pe carosabil mai multe bucăți de beton. Se pare că și o casă ar fi fost avariată de bucățile de beton căzute din autocamion.
Un incendiu violent a lăsat 9 copilași fără un acoperiș deasupra capului, în plină iarnă ianuarie 18, 2021 - Un incendiu violent, într-o zonă greu accesibilă și fără hidranți în apropiere, a avut loc în Viile Tecii. Nouă copilași au rămas fără un acoperiș deasupra capului, după ce cele două case în care locuiau s-au aprins de la o scânteie ce a sărit dintr-o sobă.