18.8 C
Bistrița
vineri, iulie 1, 2022

Și eu subscriu „Scrisorii deschise a unor bistrițeni nemulțumiți”

Am citit cu atenție „Scrisoarea deschisă a unor bistrițeni nemulțumiți”, scrisoare publicată în două ziare online, infobistrita.ro și propolitica.ro, mărturisesc că la început cu îngrijorare, pe parcursul lecturii bucuria și emoția luând locul îngrijorării, iar la final, satisfacția și mulțumirea au fost sentimentele care m-au năpădit.

Reluând lectura scrisorii, semnate de doi importanți membrii ai Bistriței Civice, nu numai că m-am regăsit în unele nominalizări dar m-am regăsit ca și ideologie, mod de luptă și valori în aceste rânduri. Bucuria de a-mi găsi aliați sau „tovarăși de drum” în această luptă inegală cu sistemul ticăloșit din primăria municipiului, sistem care a dus la apariția atâtor și atâtor fapte cu iz penal, este cu atât mai mare cu cât semnatarii acestei scrisori luptă pentru exact acele idealuri pentru care lupt și eu, dar în mod singular.

Impresia de „lup singuratic” care urlă în pustiu, impresie care până la data apariției acestei scrisori deschise era pentru mine o certitudine, va fi de domeniul trecutului, descoperind cu multă satisfacție că nu sunt singur în această luptă cu hidra administrativă.

Faptul că am fost „certat” pentru neasumarea unor articole, mă face să dau unele explicații. Neasumarea unor texte apărute în mass-media bistrițeană, și anume în bistrițeanul.ro, a fost doar din pură modestie și respect pentru dumneavoastră, cei din Bistrița Civică, știind și cunoscând lupta neobosită dusă de domniile voastre cu ilegalitățile și funcționarii care nu respectă legea, nevrând a-mi asuma niște aprecieri nemeritate, aprecieri care vi se cuvin incontestabil.

Nu m-am gândit niciodată că, cu inteligența și perspicacitatea semnatarilor, nu veți întrezării printre acele rânduri pe adevăratul autor al acelor texte, texte care se pare că au fost de mare ajutor în formularea de către dumneavoastră a unor petiții sau sesizări.

Aceste texte, într-o compilație mai amplă, au fost asumate de către subsemnatul cu nume și prenume în momentul în care au fost trimise la sfârșitul anului 2020, atât noului Primar cât și noului Consiliu Local, sub forma unor propuneri de îmbunătățire a activității urbanistice ordinare cât și ca propuneri pentru tema de proiectare a noului PUG (nr. înregistrare 91083,91086,91091,91094,91095), textele ulterioare fiind doar niște extrase din propunerile originale.

Satisfacția este cu atât mai mare cu cât cele 5 solicitări din scrisoarea deschisă/manifest sunt perfect justificate de unele zvonuri apărute de-a lungul anilor trecuți, zvonuri care au devenit realități datorită unor anchete jurnalistice recente, și chiar a unor derapaje de la lege descoperite de către subsemnatul și făcute publice în diverse emisiuni online sau podcasturi.

Scoaterea variantei de ocolire sud din planul urbanistic general este, într-adevăr, o prioritate juridică și urbanistică urgentă și necesară, îngrădirea dreptului de proprietate făcându-se de data asta de către administrație și nu de către terți, idee la care achiesăm cu convingere.

Stoparea fenomenului de edificare ilegală de locuințe este, conform legii, un atribut și o obligație a administrației locale, ne mai trebuind tolerată construirea fără a deține o autorizație de construire a nici unui fel de imobil, cu atât mai mult a imobilelor de locuințe colective. Chiar și extinderile și mansardările unor case la șosea, mai ales în zonele de protecție a centrelor istorice a localităților componente, să nu mai fie tolerate și să fie aspru sancționate.

Tolerarea acestui fenomen duce, așa cum s-a văzut din presa acestor zile, la execuția de 6-8 niveluri fără a deține autorizație de construire și fără ca primăria, în ansamblul ei, să reacționeze. Neglijența sau complicitatea unor funcționari duce, așa cum se știe, la eliberarea unor autorizații de construire fără a deține toate avizele cerute de lege, în principal al celui de mediu, autorizații care, dacă se vor dovedii a fi ilegal eliberate, vor crea probleme juridice titularului și probleme penale celor care au concurat la eliberarea acestora (inspectori, arhitect șef, secretar general, primar).

Sunt perfect de acord cu neacordarea autorizațiilor de construire pentru obiective care nu sunt admise în anumite zone funcționale, și sunt de acord cu emiterea autorizațiilor de construire pentru acelor obiective care sunt admise în acele zone funcționale. Mai pe scurt: emiterea autorizațiilor să se facă strict și obligatoriu cu respectarea PUG și RLU aferent. Discriminarea anumitor cetățeni sau dezvoltatori în detrimentul altora, sfidarea și facilitarea unor operațiuni nu tocmai legale, trebuie să înceteze, obiectiv pe care-l observ cu bucurie-n suflet că-l au și viitorii mei confrați din Bistrița Civică.

Solicitările punctelor 3 și 4 sunt, oarecum, identice, știut fiind faptul că o respectare strictă a PUG ar elimina astfel de probleme și discuții. Sunt perfect de acord că trebuie informați cetățenii cu privire la totalitatea tipurilor de locuire care sunt admise în anumite zone funcționale, informare care nu ar mai lăsa loc de interpretare.

Existența „locuințelor individuale și locuințelor colective de mici dimensiuni” în cadrul PUG Bistrița datează din 2013 (anul aprobării PUG), și da, încă odată sunt în asentimentul semnatarilor pentru respectarea necondiționată a legii în sensul că, în zonele unde sunt admise locuințe individuale și locuințe colective de mici dimensiuni, să se elibereze autorizații de construire, iar în zonele unde nu sunt admise locuințe individuale și locuințe colective de mici dimensiuni, să nu se elibereze autorizații de construire.

Conștient fiind că, datorită luptelor permanente purtate de semnatari în acest război de uzură cu ilegalitățile, război care nu lasă timp altor activități sau vizionări de ședințe, nu au aflat poate care este PUG-ul bun/legal, țin să-i informez cu modestie că în ședința de consiliu din data de 25 martie 2021, secretarul municipiului a declarat că PUG-ul afișat pe site-ul instituției este cel bun și adevărat. Secretarul declară că „…în PUG-ul care se află afișat pe site-ul instituției, mă refer la Regulamentul Local de Urbanism unde nu există nici o suspiciune cu privire la existența mai multor variante”.

Mai mult, în data de 19.08.2021, în ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Bistrița, primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, informează Consiliul Local astfel cităm :” am solicitat Serviciului de Audit să facă o analiză, să demareze, să desfășoare o misiune de audit asupra documentelor existente în primărie, precum și cu privire la cele care se află sau se aflau la alte instituții.

În urma desfășurării misiunii de audit, inclusiv asupra documentelor care au fost comunicate de instituțiile deținătoare, s-a constatat faptul că PUG-ul aprobat prin Hotărârea de consiliu local al municipiului Bistrița nr.136 din 14.11.2013, în format electronic, conține toată documentația aprobată prin hotărârea de consiliu local. Deci insist, este concluzia raportului Serviciului de audit. De asemenea, prin compararea DVD-urilor și a documentelor care conțin UTR-uri de la arhitectul șef, UTR-uri aflate pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița și pe siteul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a CD-ului de la Direcția Administrație Publică, Juridic, a DVD-ului original, martor, cu semnătura olografă a arhitectului șef, a DVD-ului de la SC BLOOM ROMÂNIA SRL, a DVD-ului de la Direcția Patrimoniu, care au fost comunicate structurilor menționate la art.8 al Hotărârii nr.136/2013, rezultă faptul că acestea au același conținut, deci sunt similare, respectiv indicatorii tehnici în toate sau pentru toate cele 42 de UTR-uri.

Se mai menționează, de asemenea, în informarea făcută de către Serviciul de audit, că de la data aprobării în 2013 a PUG-ului s-au făcut o serie de modificări prin PUD-uri și prin PUZ-uri referitor, respectiv 21 de hotărâri de consiliul local de aprobare PUZ și 3 hotărâri de consiliu local de aprobare PUD. Concluzia este aceea că documentele de urbanism ar trebui eliberate în continuare în baza HCL a municipiului Bistrița nr.136 din 14.11.2013 în format electronic, cu modificările și completările ulterioare.

Deci, ca instrument de lucru trebuie mers pe varianta electronică. Este concluzia Serviciului de audit căruia i-am solicitat realizarea unei misiuni de audit, iar după ce CD-ul de la Ministerul Dezvoltării, după ce alte documente în format electronic au venit de la instituțiile deținătoare, am solicitat extinderea misiunii de audit, iar aceasta este concluzia în sinteză a acestui serviciu. Pot să fac această informare și în scris, să o prezentăm doamnelor și domnilor consilieri locali.

Nu solicit nici un fel de vot pe acest document, pur și simplu informez și eu consiliul local într-o formulă condensată cu privire la concluziile Serviciului de audit pe o chestiune altminteri destul de spinoasă, de delicată și care ne-a creat multiple neajunsuri, inclusiv un deficit de imagine”.

Faptul că secretarul și primarul municipiului au anticipat această preocupare justificată și pertinentă cu privire la grija de a se respecta PUG-ul a Bistriței Civice, dovedește încredere și respect, dovedește că această asociație se dovedește un partener de nădejde, un cobeligerant pe care te poți baza, iar adresele și sfaturile acestei asociații au o greutate enormă, covârșitoare, fiind mai importante și pertinente ca și conținut chiar decât rapoartele serviciului urbanism.

De asemenea, solicitarea verificării a 21 de documentații de urbanism este perfect îndreptățită, știut și demonstrat fiind faptul că una se votează și alta se arhivează și altceva se trimit instanțelor. Existența unor PUZ-uri, cel puțin dubioase, verificate și semnate de legalitate, dar nerespectate ulterior prin chiar eliberarea unor autorizații de construire (cu sau fără avizele legale), fac ca această verificare să fie obligatoriu făcută de către ISC în colaborare cu instituția prefectului, verificare care trebuie extinsă și la autorizațiile de construire eliberate ulterior în baza acestor PUZ-uri.

Sunt perfect de acord cu afirmația dânșilor că „singurul om care mai încearcă să salveze aparențele de legalitate pentru problemele care au legătură cu urbanismul în cadrul acestor ședințe este secretarul general al municipiului”, știut fiind faptul că secretarul municipiului împreună cu domnul Peteleu Ioan au susținut ani de zile că „în cadrul Primăriei există mai multe variante de PUG și chiar în spațiul public sunt instituții care dețin mai multe variante de PUG” (citat din articole apărute în 2018).

Toate acțiunile dânsei, trecute și prezente, ne întărește convingerea că duce o lupta acerbă și curajoasă pentru respectarea reglementările PUG-ului, luptă la care și eu și Bistrița Civică luăm parte cu hotărâre și abnegație de ani buni, luptă în care o susținem necondiționat, o încurajăm și sprijinim cu puținele noastre resurse materiale și intelectuale, pentru care avem un respect deosebit, chiar dacă luptăm pentru respectarea a două PUG-uri diferite, eu pentru cel electronic și dovedit fiind cel votat și legal, dânsa pentru cel în format fizic dovedit fiind o ciornă iar Bistrița Civică pentru cel legal fără discuție.

Curajul cu care acești semnatari, Mariana Nacu și Silivan Crăciun, aduc în fața cetățenilor aceste probleme, curajul cu care spun lucrurilor pe nume, mă determină să mă alătur domniilor lor în această luptă cu derapajele și matrapazlâcurile administrației locale, punând la dispoziția Bistriței Civice puțina logistică pe care cu modestie o dețin. Ceea ce mă califică pentru a intra în rândurile Bistriței Civice este tocmai lupta mea, neștiută de mulți, care o duc din 2016 cu „îndoiturile de Lege” și eliberarea cu adnotarea olografă și discreționară a actelor de urbanism.

Emisiunile la care cu modestie și timiditate am luat parte, în care cred că am spus și voi spune lucrurilor pe nume, emisiuni la care chiar nu pot fi acuzat că mă prezint sub anonimat și nu-mi asum pozițiile, diversele solicitări adresate administrației publice și altor instituții, solicitări care seamănă în mod izbitor cu solicitările Bistriței Civice raportate la respectarea Legii, sunt cartea mea de vizită, curriculumul meu care-l atașez la intenția mea de a face parte din asociația Bistrița Civică.

Nu aș dori să mai amintesc, din modestie, de adresa depusă de subsemnatul la primăria municipiului Bistrița cu numărul de înregistrare 60795 din 15.06.2016, adresă prin care solicit o copie pe suport fizic și suport electronic al PUG Bistrița, având în vedere unele neconcordanțe observate între PUG Bistrița și unele acte emise de serviciul urbanism și contrasemnate de legalitate de către secretarul municipiului Bistrița, adresă la care nu am primit nici un răspuns. Din 2016.

Având în vedere cele spuse mai sus, doresc să-mi exprim public, deocamdată prin intermediul mass-mediei, intenția mea de a deveni membru al asociației Bistrița Civică, în a cărei luptă și preocupări mă regăsesc în totalitate, descoperind cu modestie și bucurie că împărtășesc aceleași valori fundamentale și democratice, aceleași idealuri cu privire la respectarea Legii. Sper ca cererea mea umilă de înscriere în Asociația Bistrița Civică, pe care o voi depune în scris zilele următoare, să-mi fie aprobată cu unanimitate de voturi.
Mă gândesc, tot mai serios, la o implicare a mea în politica locală, aceasta însemnând, poate, o candidatură la un scaun de consilier local, fiind convins că membrii și susținătorii Bistriței Civice vor fi primii mei votanți.

Închei în perfectă armonie cu concluziile semnatarilor, pe care am să le preiau în totalitate, emoția simțită de mine la scrierea acestor rânduri nelăsând loc originalității, spunând că „Locuitorii mun. Bistrița nu trebuie să mai fie martorii unei aplicări discreționare a actelor normative în funcție de diferitele disfuncționalități ale segmentului administrativ ci trebuie să ajungă să beneficieze de o autoritate administrativă performantă, care acționează în conformitate cu prevederile legale.”

Cu deosebită stimă și considerație,
Popescu Andrei Dumitru

 

ARTICOLE SIMILARE

18 COMENTARII

 1. arhitect cu drept de semnatura?
  raspunzi?
  Cunosc un coleg de-al dumneavoastra care a spus ca atata timp cat am de lucru si mi-am facut o agenda de clienti nu are rost sa ma bag in politica!
  CONCLUZIE: atunci cand nu ai de lucru ca ti-ai epuizat clientii (si nu ai curajul sa te muti in alt oras) e just sa te bagi in politica!

 2. Locuitorii Municipiului Bistrița!!! MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ! Nu exista prescurtare la aceasta denumire!!! Exista prescurtare doar la facilitățile de care unii beneficiază iar alții nu!
  Dar cine Doamne ești tu??? De unde ai apărut???
  Totuși, cine ești?
  ! Înțeleg ca eu sunt cautat și rascautat de toată floarea momentului (doar ca ei uita ca EU știu mai multe decât ei🤣🤣🤣🤣) … doar ca EU semnez cu un pseudonim și vreau sa rămân anonim!
  Dar tu, draga om cu nume, prenume și poza…. Cine ești???

  • Unul care va fi votat in Alianta Civica cu maxim de voturi. Asta e, unul care crede ca toti sunt la piciorele lui fara sa le afla parerea! Un fel de Putin dar mai mic.

 3. Tot tam tam-ul este doar teoria chibritului in jurul unui subiect mult mai simplu, pentru a acoperi oamenii care au creat si profitat de acele documente.
  Sunt o mana de arhitecti in tot orasul, care se cunosc cu nume si prenume. TOTI au stiut ce se intampla.
  Faptul ca unii fac pe prostii acum si se distanteaza de mocirla e doar o tentativa esuata de a-si spala obrazul in al 12-lea ceas.

  Problema e mult mai simpla:
  – Cine a dat documentele duble trebuie sa ajunga la puscarie. Scrie acolo pe documente cine sunt.
  – Cine a avut de castigat in urma acestor documente ilegale, e clar ca face parte din grupul pentru care s-au facut aceste documente, deci trebuie sa dea socoteala iar constructiile sa fie aduse in legalitate sau demolate.

  In toata Bistrita se construieste fara nicio regula. Mi-ar fi rusine sa spun public ca sunt arhitect, la cum arata orasul asta.
  Orasul n-a avut nimic de castigat in urma muncii acestor arhitecti. Nici estetic, nici functional. Ba a avut foarte mult de pierdut. Semn ca tot ce i-a interesat a fost cum sa puna in practica ideile de maximizare a profiturilor stapanilor… pardon,clientilor lor si cum sa fenteze sau sa forteze legea.

  Intrebarile mele pentru oamenii astia sunt:
  1. Daca o sa continuam in ritmul asta, cum o sa arate orasul asta peste 20-30-50 de ani? Ca un oras din Vestul Europei sau ca favelele braziliene?
  2. V-ar placea sa traiti intr-un asemenea oras?

 4. Daca se lucra cu arhitecti nu se ajungea la asa ceva. De-a lungul timpului S-a lucrat cu tot felul de oameni care au avut doar tangente cu acest domeniu si care din pacate s-au crezut specialisti! De la primar la tot restul factorilor de decizie sau care au avut un cuvant de spus in treaba asta. Asa am reusit sa avem blocuri mov cu caramida aparenta la parter (blocurile de pe Crinilor) , blocuri intre case, tot felul de statui care doar artistul si aprobatorii au stiut ce reprezinta! Imi povestea cineva ca, copilul lui cand a vazut „floarea” de la consiliu/ prefectura a exclamat ” Ce cadou urias!”. Sa nu mai spun de „lumanare din Parcul Eroilor care sincer pana nu am citit in ziar ce reprezinta nu am stiut ca este o lumanare. Si exmplele pot continua. Daca nu ar fi de plans ar fi chiar distractiv. Crezi ca degeaba am ajuns celebrii in presa nationala?
  https://www.catavencii.ro/bistrita-orasul-unde-s-a-rasturnat-carul-cu-peisagisti-tembeli

 5. Dumnezeule câtă aroganta la acest individ, care a distrus orașul cu blocurile proiectate de el.
  A se vedea Crinilor, Năsăudului colt cu Calea Moldovei, st o Iosif, N Balcescu nu mai zic Subcetate dezastru fara petec de iarbă, fara locuri de joaca, fara punct de adunare a gunoaielor și mai grav blocuri fara utilități.
  Iar acest individ ne sfidează pe toți.
  Sigur toate astea cu acordul urbaniștilor „unora ,”.
  Iar arhitecții cu diploma au tăcut mâlc.
  Poate nu mai are de lucru intra in politica sa facă ordine în urbanism.
  O denigra pe secretara și o tăvălea in noroi și ce să vezi acuma o laudă.
  Poate cei de la Asociația civica vor sa dispară că și pardid.
  Ce ia promis secretara?
  Că i semnează blocurile dacă o laudă?
  🤮🤮🤮🤮🤮🤮

 6. Cine este acest individ?
  Am avut ocazia sa l ascult la o singură întâlnire sa i zic, am fost șocat de vocabularul lui.
  Cum poate acest personaj care a distrus orașul cu proiectele lui și cred că este unicul să apară în presă și să mai zică că, va candida?🙈🤮.
  S a întors lumea cu susul în jos.

 7. Asa scrie si pe stampila de mare arhitect Popescu A D?🤣🤣
  Pai o denigraii pe secretara si pe Peteleu nu mai zic de cei de la Asociatia Civica si acuma vrei sa te urci in barca lor?
  Pai nu tu ai facut prin proiectele tale cele mai mari abuxurii? Sigur cu sprijin din primarie.
  Crezi ca toti sunt beți manga si nu știu cine ești?
  Am facut o retrospectiva a articolelor si comentariilor acestui individ si cred ca ar trebuii nu numai pentru manifestările de la chefuri si vorbelor aruncate , sa fie dat in judecata.
  Erai deranjat de doamna Nacu , dl Silivan dl.Chereji , dl Balan la care nu meriți nici sa le pronunti numele si avuma incepi cu pupatul?
  Te plangi ca tocmai pretena ta nu ti a dat radpuns la adresa din 2016 ?😆😆.
  Te mai primesc aia prin primarie?
  Domnilor din Adociatia civica, atenție vine un mare specialist sa l primiti cu onorurii.
  Oare blocurile de pe Bălcescu cine le a proiectat?

 8. Asta face misto de Bistrița Civica si de secretara?
  Sau are ceva la bord.?
  Nici familia nu l votează, o sa l scuipe oameni prin oraș de cum arata din cauza lui si a celor carea le a făcut proiectare.
  Poate ca n are studii dar s a bagat in seama?
  E timpul sa te pensionezi si lasa tinerii sa faca treaba poate vor fi mai serioși si o sa le pese de oras.
  Dar inainte sa te pensionezi poate te întreabă cineva de sănătate fără prescriere🤫.

 9. Tot pentru cel care ii scrie lui bistriteanu.
  Nu știu cei cu avizul de mediu dar din câte știu nu trebuie la blocuri și case.
  Dar sa n ai petec de iarbă verde, locuri pentru parcatul mașinilor, loc pentru gunoi, pentru copii și să mai ai și vrea 2,3 nivele in plus e mult mai grav.
  Nu sunt nici un jon sau ce insinuezi.
  Sunt unul care dețin apartament și am fost mințit că mă urc pe terasa comuna și mă relaxez și acuma am auzit că se fac apartamente.

 10. Te a întrebat primul comentator ceva, răspunde dacă ești corect, arată-le diploma.
  In politica trebuie oameni cinstiți 😂😂😂😂
  Fii bărbat și demonstrează le că ești om cu patalama de arhitect.
  Legat de elogiile aduse celor de la As civica și secretarei îmi vine sa vomit.
  Pai nu tu erai cel care ai descoperit pugul adevărat?
  Nu tu spuneai in toate articolele că secretara este vinovată de existenta a doua puguri .
  Nu din cauza ta și a comandanților tai a stat o noapte in beci.
  Mare tupeu.

 11. Ferească ma bunul Dumnezeu ce minte diabolica are omul asta.
  Pai nu tu ai proiectat pe N Bălcescu în cea mai aglomerata zona doua blocuri de 3 etaje?
  Nu s au judecat cei de la As civica prin Chereji pentru blocuri?
  Nu tu ai proiectat pe drumul spre Năsăud colt cu C Moldovei bloc în drum si se zice ca pugul care il susții permitea doar 2 etaje?
  Nu tu ai proiectat pe Ștefan o iosif bloc in domeniul public fara parcări si spatii verzi?
  Pe nasaudului sunt 7 etaje, in loc de 2.vedeți ca va pica polistirenul jos de pe geamurile mascate.
  Ma tupeistule cine naiba crezi ca te baga in seama?
  Oameni buni cititori ai presei bistrițene citiți interviurile acestui individ legat de urbanism si mai ales de pug , parerea lui dedspre cei pe care azi ii elogiază.

 12. Personajul asta isi bate joc de cei de la Asociația civica si secretara., alta explicație nu exista.
  Oare ce ia mai fătat mintea aia diabolica?
  Nu demult la o mare întâlnire fiind „f vesel” 🥂 fiind, a trecut la amenințări, cineva deștept la înregistrat, poate oricând folosit împotriva acestui individ.
  Doamna secretar făcută vinovata de existenta mai multor puguri în alte ocazii de acest personaj poate ii autorizați niște bloculete pe care le contesta în acest articol si nu este de acord cu asa ceva🤣🤣.
  Cu siguranță urmărește ceva ori ii titiie curul ca vine scadenta.
  N am văzut in viata mea om mai parsiv ca asta, sigur ca a fost încurajat si de cei din primarie in toate abuzurile facute.
  Umbla vorba ca isi cauta adepți in primărie care sa i vanda tot felul de informații.

 13. Domnule Zoro, am citit de doua ori comentariul, cel mai la obiect.
  Sa de-a bunul Dumnezeu sa se facă ordine și vinovații sa plătească.
  Cine a lucrat pe doua puguri să răspundă de ce?cine le a impus , ce motive au avut.
  Cred că gașca din spatele acestor mizerii va rezista și vor face ce vor?
  E atât de clar cine se afla in spatele celor care construiesc cum vor și a celor din primărie care îi sustin, orașul e mic.
  Nu pot merge la nesfârșit cu ulciorul la apa.
  Cat de târziu se va face lumină, iar acest om cu zece fete va răspunde , trebuie sa răspundă alaturi de alții.
  Să vina tinerii ambițioși din urmă și să facă un oraș frumos fara compromisuri politice și altfel de combinații.
  Rușine celor care l au încurajat pe acest individ și alții că el.
  Rușine arhitecților orașului că, n au pus piciorul in prag și să stopeze distrugerea orașului, dar se pare că toți aleargă după profit, numai că poate au drept de semnătură și ștampilă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Sortimentele de salam pe care trebuie să le încerci

Este unul dintre cele mai populare tipuri de cârnați din lume! Dar ce este mai exact? Acest...

Îmbrăcăminte pentru femei – ce oferă designerii pentru primăvară?

Primăvara este anotimpul în care natura renaște. Totul a devenit colorat și temperaturile deja ne fac...