11.2 C
Bistrița
marți, mai 30, 2023

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează concurs de recrutare Consilier, clasa I, Compartimentul Control

Având în vedere prevederile art.IV alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul control.

Condiţii de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice (ramura de stiință);
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • cunoştinţe operare, utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel de bază, cunoştinţe operare, MS Office, nivel de bază, cunoştinţe operare, informaţie şi comunicare-internet, nivel de bază, care se dovedesc în cadrul probei suplimentare.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, constă în 4 probe succesive, după cum urmează:

 • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere – selecţia dosarelor;
 • în data de 19.06.2023, ora 09:00 – proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației;
 • în data de 21.06.2023, ora 10:00 – proba scrisă;
 • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul.

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 19.05.2023-07.06.2023 (inclusiv) de luni până joi, între orele 07:30 – 16:00, respectiv vineri între orele 07:30 – 13:30, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1.

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere, bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte informații privind desfășurarea concursului sunt afișate pe pagina de internet a autorității, www.portalbn.ro la Secțiunea-Despre instituție – Carieră – Anunțuri de recrutare Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Someșan Felicia-Voichița – consilier principal) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 112, telefon 0263-213657 – interior 108 sau 0263-206176, e-mail: [email protected].

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

Director executiv, Elena Butta                                                  Șef serviciu, Paul-Ioan Borgovan

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

Sponsorizate

Balkan International Wine Competition, pentru prima dată în România! Cină de gală, alături de cei mai buni maeștri ai vinului din Europa

La început de iunie, spectaculosul castel Teleki de la Posmuș devine „capitala” europeană a vinului. Balkan...

Noi locuri de muncă, la Supercom, GeoSil Clean, Amicii Building și Iproeb. Ofertă Marea Britanie

Se caută personal pentru construcția rețelelor de fibră optică în Marea Britanie. Este nevoie de supervizor șantier, jonctor fibră optică, șofer profesionist, asfaltator, excavatorist, muncitor. Noi locuri de muncă, disponibile și la Supercom, GeoSil Clean, Amicii Building sau IPROEB.

Organizatorii Transylvania Green Energy Forum au anunțat speakerii din cadrul evenimentului

Transylvania Green Energy Forum are loc în curând la Cluj-Napoca. Tranziția înspre energia verde devine o...