4.7 C
Bistrița
sâmbătă, decembrie 3, 2022

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA – NĂSĂUD: Ședință extraordinară, 5 iulie. Proiecte:

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 05 iulie 2022, orele 1400

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

 • adresa nr.IIIB/15068 din 04.07.2022 a Direcției investiții, drumuri județene;
 • adresa nr.IVA/15122 din 04.07.2022 a Direcției economice și a structurii Arhitect șef;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr.IIC/15137 din 04.07.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(3) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 05 iulie 2022, orele 1400. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 04.07.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra  proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Direcţia economică;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,                                                                                     Contrasemnează:

EMIL RADU MOLDOVAN                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

                                                                                         ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

 

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.137 din 04.07.2022

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 05 iulie 2022, orele 1400:

 1. Proiect de hotărâre nr.X/15132 din 04.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistriţa-Năsăud”

Iniţiator: Tiberiu-Ciprian Kecskes-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/15106 din 04.07.2022 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri, situate în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene;

 

 

                                   

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

BETAK angajează agent vânzări și gestionar, Cibela are nevoie de personal pentru curățenie

Se fac angajări la Cibela, Betak și Italtextil Sărata, care are nevoie de secretar administrativ, dar...

Dă personalitate casei tale, cu perdelele ArYaS. Cel mai nou showroom din oraș asigură inclusiv măsurătorile și montarea

Dacă ochii sunt oglinda sufletului, cu siguranță ferestrele sunt oglinda casei. Un motiv în plus ca...

MATEROM Automotive Bistrița: Treci prin iarnă fără griji!

Venirea iernii este o certitudine, așa că asigură-te că autoturismul tău este pregătit. Verifică-i frânele, farurile...