26.5 C
Bistrița
luni, iunie 27, 2022

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: Ședinţă ordinară în 28 iunie 2022. Proiecte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 28 iunie 2022, orele 14.30

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.2 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.354/2020 privind delegarea unor atribuţii doamnei Tabără Camelia, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

– avizul de legalitate nr.IIC/13984 din 21.06.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 28 iunie 2022, orele 1430, care va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 22.06.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia economică;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Nr.113 din 21.06.2022

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 28 iunie 2022, orele 14.30

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26.05.2022
 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/13292 din 14.06.2022 privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Bistrița-Năsăud, ediția 2022

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de administrație

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/13529 din 16.06.2022 privind repartizarea unei locuințe destinată închirierii tinerilor specialiști din sănătate

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/13886 din 21.06.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv „GLORIA 2018″ Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/13562 din 16.06.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.68/2018

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/13557 din 16.06.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument istoric „Casa săsească” Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia de administraţie și Comisia juridică și de fonduri europene

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/13795 din 20.06.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului-teren, situat în municipiul Bistrița, Bd. G-ral Grigore Bălan nr.43, înscris în Cartea funciară nr.61482 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administraţie, și Comisia juridică și de fonduri europene

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/13673 din 17.06.2022 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa a unui autovehicul dotat cu echipamente specifice (autospecială medicalizată), proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administraţie și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/13997 din 21.06.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173C, km 9+125-19+860, Buduș-Șieu, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

10. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.296 din 06.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/13302 din 14.06.2022 formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.189/16.12.2021 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2022 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate

11. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr.408 din 16.06.2022 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/13500 din 16.06.2022 formulată de Societatea TRANSMIXT S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2021 privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud și a Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.77/18.05.2022 privind aprobarea actualizării Studiului de oportunitate și a modificărilor la Documentația de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr.2858/C3/3048, 3049, 3050, 3052 din 24.12.2021 și a Deciziei civile nr.148/2022 a Curții de Apel Cluj

12. Diverse

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Îmbrăcăminte pentru femei – ce oferă designerii pentru primăvară?

Primăvara este anotimpul în care natura renaște. Totul a devenit colorat și temperaturile deja ne fac...

FILEXPO oferă spații de expoziție de închiriat în curtea interioară! Au și spații generoase interioare pentru închiriat

Firmele care vor să-și facă produsele mai vizibile și să aibă parte totodată de un spațiu...

Ce să faceți dacă aspiratorul nu mai trage praful și murdăria cum o făcea odată

Dacă aspiratorul dvs. și-a pierdut aspirația, nu mai ridică murdăria sau a încetat complet să mai...