4.7 C
Bistrița
sâmbătă, decembrie 3, 2022

Consiliul Județean BN: Se convoacă ședință ordinară în 24 februarie. Proiecte, pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2022, orele 1400

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr.171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.20/2020 privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate, precum şi a şedinţelor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în situații excepționale, constatate de autorităţile abilitate, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIAb/3778 din 17.02.2022 al Compartimentului pregătire documente, Monitorul Oficial Local;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 24 februarie 2022, orele 1400. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 18.02.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

– Secretarul general al județului;

– Administratorul public al judeţului;

– Direcţia economică;

– Direcţia juridică, administraţie locală;

– Arhitectul-şef;

– Direcţia investiții, drumuri județene;

– Biroul relații publice, IT;

– Biroul achiziţii publice, contracte;

– Compartiment audit public intern;

– Compartiment Cabinet preşedinte;

– Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Nr.18 din 17.02.2022

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 24 februarie 2022, orele 1400

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.01.2022

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 09.02.2022

3. Proiect de hotărâre nr.VIII/3724 din 17.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisia de specialitate: Comisia de administrație

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/3625 din 16.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.121/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

5. Proiect de hotărâre nr.X/3654 din 16.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.117/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

6. Proiect de hotărâre nr.IX/3623 din 16.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie ale unităților de învățământ special de stat din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/3604 din 16.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar special de stat

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/3519 din 15.02.2022 privind numirea comisiei de evaluare a programelor care vor beneficia de finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2022 pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație și Comisia economică

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/3590 din 15.02.2022 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.59/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/3447 din 14.02.2022 pentru modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/3455 din 14.02.2022 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor în vederea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud și Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia de administrație

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/3697 din 17.02.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.105/2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului-teren și construcții, situat în municipiul Bistriţa, str.Nicolae Bălcescu nr.9, înscris în Cartea funciară nr.84221 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație și Comisia de urbanism

13. Diverse

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

BETAK angajează agent vânzări și gestionar, Cibela are nevoie de personal pentru curățenie

Se fac angajări la Cibela, Betak și Italtextil Sărata, care are nevoie de secretar administrativ, dar...

Dă personalitate casei tale, cu perdelele ArYaS. Cel mai nou showroom din oraș asigură inclusiv măsurătorile și montarea

Dacă ochii sunt oglinda sufletului, cu siguranță ferestrele sunt oglinda casei. Un motiv în plus ca...

MATEROM Automotive Bistrița: Treci prin iarnă fără griji!

Venirea iernii este o certitudine, așa că asigură-te că autoturismul tău este pregătit. Verifică-i frânele, farurile...