14.5 C
Bistrița
vineri, mai 24, 2024

Consiliul Județean BN: Ședință ordinară în 30 mai. Proiecte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2023, orele 14.30

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

 • referatul nr.IIA/11816 din 23.05.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr.IIAb/11818 din 23.05.2023 al Compartimentului pregătire documente, Monitorul Oficial Local;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 30 mai 2023, orele 14.30, care va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 24.05.2023.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia economică;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr. 118 din 23.05.2023

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 30 mai 2023, orele 14.30

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.04.2023

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/11773 din 23.05.2023 privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2022

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/11477 din 19.05.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PROTECŢIE ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2025

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de administraţie

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/11474 din 19.05.2023 pentru modificarea statului general de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.86/2021, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administraţie și Comisia economică

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/8626 din 13.04.2023 privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitățile Prundu Bârgăului și Susenii Bârgăului

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/11193 din 16.05.2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ, în vederea implementării proiectului „Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

7. Proiect de hotărâre nr.X/11539 din 19.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”, finanțat prin PNRR

Iniţiator: Ciprian-Tiberiu Kecskés-Simionca – Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de juridică și de fonduri europene, Comisia de urbanism și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/11401 din 18.05.2023 privind aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor A.N.L. specialiștilor din sănătate în anul 2023

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia juridică și de fonduri europene

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/11699 din 23.05.2023 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului-teren situat în mun.Bistrița, str.Alba Iulia nr.7, înscris în Cartea Funciară nr.90092 Bistrița, proprietate publică a Județului Bistrița-Năsăud, în scopul construirii, dotării și exploatării unui Centru de radioterapie

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

10. Proiectul de hotărâre nr.VIII/11726 din 23.05.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Municipiului Bistrița, a imobilelor înscrise în Cărțile funciare nr.89481 și nr.89712 Bistrița, situate în mun.Bistrița, străzile Bistricioarei – 1 Decembrie, în vederea realizării unei parcări publice supraetajate

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de administrație, și Comisia de urbanism

11. Proiect de hotărâre nr.VIII/11762 din 23.05.2023 privind încetarea Contractului de concesiune nr.1/1999 având ca obiect concesionarea imobilului-clădire situat mun.Bistrița, str.Gării, nr.4, proprietate privată a Județului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de administrație și Comisia economică

12. Proiect de hotărâre nr.VIII/11759 din 23.05.2023 privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică și Comisia de urbanism

13. Proiect de hotărâre nr. IX/11799 din 23.05.2023 privind aprobarea modificărilor la Documentația de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud conform Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr.346/C3/175/14.02.2023 și a Deciziei civile nr.381/2023 a Curții de Apel Cluj

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreşedinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

14. Diverse

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

Sponsorizate

BISTRIȚA: S-a deschis We Fit Club, pe str. Alba Iulia! 1100 mp cu aparate performante de fitness, clase de kangoo jumps sau bodypump

Cea mai nouă, probabil cea mai modernă sală de fitness, singura desfășurată pe 1100 mp s-a...

Descoperă Mercedes me Service

Știai că: Aplicația Mercedes me Service îți oferă asistență digitală în toate problemele legate de service?

Materom: Ofertă de primăvară pentru călătorii confortabile și mult mai sigure

A venit în sfârșit primăvara și este momentul potrivit pentru începuturi proaspete și noi aventuri. Descoperă frumusețea naturii care ne trezește la viață, din spatele volanului modelului tău Mercedes-Benz preferat – un companion excelent pentru călătorii pline de experiențe incitante!