Liceul Tehnologic de Servicii va fi modernizat

0
1596

Liceul Tehnologic de Servicii intră în reabilitare. În plus, se va construi un corp nou. Cu acest proiect, municipalitatea vrea să reducă costurile care rezultă din pierderile de energie, dar și să ofere elevilor și profesorilor un cadru mai plăcut în care să își desfășoare activitățile.

Primarul Ovidiu Crețu a revenit în cadrul ședinței extraordinare cu un alt proeict care vizează reabilitarea Liceului Tehnologic de Servicii. Acesta a explicat că studiul de fezabilitate a fost deja aprobat de către consilierii municipali, numai că au apărut modificări în ghidul solicitantului de la data aprobării, adică în urmă cu un an și jumătate.

„Necesitatea şi oportunitatea investiţiei sunt  rezultatul faptului că actuala cladire înregistrează cele mai importante pierderi de energie prin pereţii exteriori, ferestrele din PVC existente cu un grad mare de transfer termic, precum şi ultimul planșeu, care determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spaţiilor pe perioada de iarnă. Totodată, șarpanta din lemn a clădirii prezintă elemente structurale a căror degradare biologică este vizibilă, iar învelitoarea din țiglă ceramică necesită să fie înlocuită complet.

Spațiile de învățământ existente nu asigură condițiile și confortul necesar derulării activităților de învățământ specifice.

Obiectivul investiţiei este de a reabilita și moderniza clădirea existentă inclusiv extinderea acesteia, în vederea asigurării spaţiilor necesare desfăşurării activităților specifice învățământului preuniversitar, într-un mod corespunzător şi eficient.

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de studiu, microclimat şi asigurarea conformării la exigenţele legislative actuale în ceea ce priveşte sănătatea publică, îmbunătăţirea performanţei energetice, implementării măsurilor obligatorii necesare prevenirii şi stingerii incendiilor, asigurarea unor condiţii de siguranţă şi securitate crescute, autoritatea administrativă locală a decis reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent din cadrul Liceului Tehnologic de Servicii și extinderea acestuia cu un corp de clădire nou, având același regim de înălțime, într-un proiect unitar, interconectate funcțional.

Pentru obținerea unui consum anual de energie sub 80 kwh/mp/an, s-a propus izolarea termică a cladirilor, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC și geam termoizolant tripan, termoizolarea planșeului de sub pod și a soclului,înlocuirea  instalațiilor interioare (termice, sanitare, electrice)”, este explicat în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Mai mult, școala va avea un corp nou, suprafața construită fiind de 740 mp. În curte va fi amenajat un teren de sport, dar și spații verzi și de relaxare. Valoarea totală a proiectului este estimată la 6,6 milioane de lei, finanțabil prin fonduri europene.

Firma care se ocupă de proiectare este SC MODERN POWER SYSTEMS SRL, asta după ce contractul cu S.C. CIVITAS PROIECTARE SRL CLUJ-NAPOCA a fost reziliat.

Proiectul de hotărâre a trecut cu 19 voturi „pentru”.