11.1 C
Bistrița
luni, februarie 26, 2024

SCRISOARE DESCHISĂ de la fondatorul proiectului Școala fără Șomeri după ce CL Rodna a respins proiectul înființării unui Centru de Excelență pentru Formare Profesională în Sistem Dual

SCRISOARE DESCHISĂ

Către www.bistriteanul.ro
În atenția doamnei Claudia Andron

Stimată doamnă Claudia Andron,

25 august 2021

Vă adresez această scrisoare deschisă în calitate de fondator și președinte Școala Fără Șomeri, ca urmare a respingerii de către Consiliul Local al comunei Rodna a propunerii Școala Fără Șomeri de înființare a Centrului de Excelență pentru Formare Profesională în Sistem Dual la nivelul Comunei Rodna cu rugămintea de a sprijini aceasta initiativă la nivel local prin promovarea avantajelor școlii profesionale în sistem dual pe valea Someșului, o alternativă de excelență atât pentru comunitatea locală de afaceri cât mai ales pentru elevii absolvenți de clasa a VIII și familiile acestora cu scopul creșterii calității vieții acestora și integrarea în comunitate.

Școala Profesională în Sistem Dual reprezintă un proiect de țară de mare angajament guvernamental și civic fiind, până în anul 1989, motorul dezvoltării economice și industriale a României, furnizând coerența și predictibilitatea investițiilor asigurate de industrie și susținute strategic de sistemul educațional prin asigurarea de muncitori calificați.

Formarea profesională iniţială în sistem dual reprezintă o alternativă optimă pentru operatorii economici care au nevoie de forţă de muncă bine calificată în acord cu cerinţele actuale ale posturilor şi a culturii organizaţionale din companii.

Formarea profesională inițială, în sistem dual, prin Școala Profesională în Sistem Dual, Școala Fără Șomeri se poate realiza durabil în parteneriat Public-Privat pentru a satisface nevoia de muncitori calificați la nivelul Comunei Rodna în concordanță cu obiective ce vizează dezvoltarea economică prin investiții în infrastructură și companii strategice.

Sistemul dual se fundamentează pe conceptul parteneriatului public-privat în care operatorul economic identifică nevoia de formare, resursele umane şi materiale, devenind furnizor de formare profesională inițială în parteneriat cu școala și administrația publică locală, în care elevul este deopotrivă pregătit din punct de vedere al culturii generale de către școală, iar operatorul economic îi dezvoltă abilităţile practice, motivația pentru muncă şi integrarea în cultura organizaţională proprie.

În acest proces de formare profesională trebuie implicați prin parteneriate public-private toți factorii interesați de forță de muncă calificată după standarde actualizate prin partajarea și asumarea responsabilităților specifice.

Astfel, doar prin sistemul de formare în sistem dual, forţa de muncă este pregătită exact pentru solicitările și nevoile angajatorului, iar elevul are la absolvire un loc de muncă asigurat de companie.

AVANTAJE și BENEFICII

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1. Creşte gradul de incluziune socială a tinerilor din mediile defavorizate sau din mediul rural;

2. Cofinanţarea corespunzătoare şi dezvoltarea infrastructurii de instruire practică asigurate

prin investiții ale operatorului economic în parteneriat cu administrația publică locală;
3. Valorificarea resursei umane formată din cei care abandonează şcoala înainte de a obţine o calificare (tineri NEETs sau tineri până în 26 de ani cu șomaj în plată);

4. Reducerea costurilor sociale de susținere a tinerilor la școală prin transfer integrat din partea operatorului economic și a administrației publice locale, care au studii și calificări neadaptate cerințelor actuale ale operatorilor economici;
5. Asigură o dezvoltare economică sustenabilă și predictibilă prin creşterea numărului de muncitori calificaţi ce obțin în urma prestării muncii calificate venituri substanțiale conducând la creșterea nivelului de trai și a calității vieții în comunitățile de unde provin;

COMPANII

1. Selectează elevii cu care semnează contract individual de pregătire practică și îi pregătește în conformitate cu cerințele actuale ale companiei;
2. Operatorul economic se implică în alegerea conținutului curriculumului (curriculum tehnic și curriculum la decizia locală), colaborează cu școala pentru stabilirea tutorilor de practică și se implică în pregătirea activă și la zi a profesorilor;

3. Operatorul economic participă activ la formarea tinerilor (atât din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizaționale proprii);
4. Elevii aflați în stagiul de practică pot fi angrenați în activitatea curentă a operatorului economic fără a intra sub incidența Codului Muncii (fără a fi nevoit operatorul economic de a le întocmi contract individual de muncă cu cel puțin minimum pe economie);

5. Primesc facilităţi fiscale (acordate prin normele metodologice ale Codului Fiscal) pentru bursa profesională suplimentară, cazare, masă și transport dar și pentru investițiile realizate în atelierele școlii, acordate de statul român (deductibilitate 100%) prin acordul de parteneriat semnat cu școala și administrația publică locală;

6. Se reduce gradul de mobilitate a resursei umane din cadrul operatorului economic și se facilitează retenția și integrarea noilor angajați fără costuri suplimentare;
7. Se reduc costurile cu selecția și recrutarea forței de muncă deoarece aceasta este deja integrată în cadrul companiei.

8. Se elimină timpul de adaptare a viitorului angajat la locul de muncă, și se mărește productivitatea în prima perioada de angajare;
9. Școala profesională în sistem dual contribuie la consolidarea, dezvoltarea și sustenabilitatea mediului de afaceri local și regional.

ELEVI

1. Se adresează oricărui absolvent de gimnaziu cu vârsta până în 26 de ani;
2. Elevul alege calificarea şi operatorul economic unde va învăța o meserie căutată, cerută şi bine plătită;

3. Îşi poate continua studiile la liceu (seral) iar după promovarea bacalaureatului iși poate continua studiile prin şcoala postliceală sau învățământ superior;
4. Semnează un contract individual de pregătire practică cu operatorul economic și școală, contract care se transformă în contract individual de muncă după absolvirea şcolii profesionale; 5. Primesc bursă profesională de stat lunară de 200 lei şi bursă suplimentară, cazare, masă şi transport, oferite de operatorul economic prin contractul individual de pregătire practică.

Așadar prin inființarea Centrului de Excelență pentru Formare Profesională în Sistem Dual la nivelul Comunei Rodna ne propunem să:
promovăm conceptul de Școală Profesională – Școală de Excelență, Școala fără ȘomeriTM primul pas către o carieră profesională deschisă;

integrăm indicatorii de performanță cu necesitățile locale și municipiene identificate – prin PRAI și PLAI la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița Năsăud;
elaborăm hărți cu privire la nevoia de muncitori calificați prin Școala Profesională în Sistem Dual;

promovăm și să sprijinim în identificarea și selectarea elevilor și a partenerilor de practică (operatori economici);
introducem calificări noi, cerute de operatorii economici în concordanță cu nivelul lor de dezvoltare;

 †construim un curriculum adaptat nevoilor actuale de formare;

 †elaboram standarde de acreditare pe cele două componente – resursă umană (specialiști) și logistică (bază material adecvată) atât la nivelul instituțiilor de învățământ cât și la nivelul partenerilor de practică acreditați;

elaborăm strategii de analiză a performaței (Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC) și Indicatori de performanță (KPI)) la nivel strategic;
înființăm centre de informare și consiliere permanente pentru facilitarea comunicării autoritățile local, mediul economic, părinți/ elevi și alți actanți interesați;
sprijin pentru înființarea de centre public – private pentru formarea și perfecționarea profesorilor/ maiștrilor/ instructorilor/ tutorilor de practică pe domenii;

 †realizăm studii de măsurare a gradului de satisfacție profesională;

 †construim baze de date privitoare la formarea resursei umane și a gestionării acesteia la nivelul Comunei Rodna în vederea atragerii de noi investiții directe;

construim o bază de date cu traseul profesional/ carieră al absolvenților;

Avantajul competitiv al Centrului de Excelență pentru Formare Profesională în Sistem Dual în Rodna prin parteneriat strategic cu Consiliul Local al Comunei Rodna constă în:

. a)  Cristalizarea ofertei educaționale prin Școala Profesională în Sistem Dual adresată în primul rând companiilor din Rodna dar și din zonele alăturate.

. b)  Sprijin real pentru firmele mici și mijlocii din Rodna și din zonă care nu-și permit la ora actuală să formeze fortă de muncă specializată;

. c)  Abordarea multidisciplinară cât și instrumentele dezvoltate vor permite combinarea măsurilor pentru modernizarea pieței muncii cu cele educaționale;

. d)  Stabilirea unui cadru instituțional performant și de încredere pentru angajarea de resurse umane (tutori de practică și personal didactic) competente și în același timp reamenajarea atelierelor de practică existente;

. e)  Inițierea de investiții unitare prin concentrarea efortului financiar într-un singur punct (la ora actuală în dorința de a dezvolta învățământul profesional prin retehnologizarea și dotarea laboratoarelor și a atelierelor de practică apare

imposibilitatea de a realiza investiții complete, prin prisma faptului că fiecare școală primește câte ceva însă nu suficient, sau sunt facute investiții complete care nu sunt folosite decât 20-30% din timp, în medie 2 zile pe săptămână) astfel încât investițiile făcute în laboratoare și ateliere de practică să fie puse la dispoziția altor parteneri educaționali;

f) Abordarea integrată de tip campus (spațiile educaționale să fie împreună cu laboratoare și ateliere de practică, ateliere de practică ale operatorilor economici integrate cu zone de facilități pentru elevi: cămin, cantină, bibliotecă, zone de agrement, parcuri) ce vor reduce timpii morți și va deveni atractivă pentru elevii din afara Comunei Rodna;

g) Promovarea educației antreprenoriale la elevi integrată cu concepte privind dezvoltarea profesională pregătirea fiorței de muncă specializate.

h) Primul furnizor calificat de forță de muncă specializată din Rodna și din zonele adiacente.

În speranța că, prin această scrisoare deschisă am expus avantajele sistemului dual cât și concluziile care se pot trage vis a vis de neînființarea Centrului de Excelență pentru Formare Profesională în Sistem Dual din Rodna rămân la dispoziția dumneavoastră pentru clarificări si detalii, anunțându-vă totodată că, în perioada 25-30 august 2021, sunt în zona Rodna pentru demersurile unui alt proiect de mare angajament civic pentru dezvoltarea zonei, și anume înființarea ITI Munții Rodnei, fapt pentru care vă pot oferi mai multe informații despre ambele proiecte.

În finalul acestei scrisori vă anexez și rezultatele unui sondaj printre agenții economici din Rodna cu privire la specializările și numărul de elevi pe care i-ar susține în sistemul dual, studiu ce a stat la decizia de a propune Consiliului Local Rodna înființarea acestui centru de excelență.

Cu cele mai bune gânduri,

Cornel BERTEA HANGANU

Președinte
Școala Fără Șomeri

  

      

ARTICOLE SIMILARE

1 COMENTARIU

  1. Proiectul de Școală Profesională în Sistem Dual la Rodna, a fost initiat in anul 2019 sub numele de ”Școala fără Șomeri” de către Cornel Bertea Hanganu. Scoala Profesionala in Sistem Dual de la Rodna urma să functioneze in cadrul Liceului Tehnologic ”Florian Porcius” care s-a transformat din scoala gimnaziala in liceu tehnologic. Printre agentii economici ce urmau a se implica in implementarea „Scolii Profesionale in Sistem Dual” erau si beneficiarii unei masuri de antreprenoriat in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor și Proiectelor Europene (POCU 4.2.) implementat de Primaria Rodna la nivelul comunitatii locale.
    Totusi, din scrisoarea deschisă nu rezulta cu claritate motivul respingerii de către Consiliul Local al comunei Rodna a propunerii de înființare a Centrului de Excelență pentru Formare Profesională în Sistem Dual „Școala Fără Șomeri” la nivelul Comunei Rodna.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

Sponsorizate

Stil german, prețuri românești: Mobila Outlet Gherla aduce pe piața din România mobilă nouă, de calitate, la prețuri excelente!

Mobila Outlet Gherla aduce o nouă dimensiune confortului în locuința ta, oferind mobilă NOUĂ, de înaltă calitate, importată direct din Germania, la prețuri accesibile. Cu un showroom de 700 de metri pătrați și o prezență online extinsă, Mobila Outlet Gherla își propune să devină destinația preferată a iubitorilor de confort.

Clinica Sanovil caută specialist Resurse Umane și recepționist, ROMBAT are nevoie de metrolog, inginer și operatori

Noi locuri de muncă sunt disponibile la Clinica Sanovil, Eurocompozite, Rombat și Fan Courier. CML are nevoie de doi topometriști, iar Electroplast caută manager și operatori. Oferta completă – mai jos:

14 Februarie este aici! Reduceri speciale, la SPOT GSM, de Ziua Îndrăgostiților

Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, vă invităm să ne vizitați în magazinele noastre din Bistrița: Calea Moldovei 40 (box Kaufland), respectiv Bd. Independenței 97-99 (incintă Kaufland) unde vă puteți răsfăța pe voi și pe cei dragi cu cele mai frumoase și utile accesorii GSM.