17.1 C
Bistrița
duminică, iulie 3, 2022

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: Ședinţă extraordinară în 16 martie 2022

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 16 martie 2022, orele 1430

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– adresa nr.IC/5579 din 11.03.2022 a Direcției economice;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIAb/5581 din 11.03.2022 al Compartimentului pregătire documente, Monitorul Oficial Local;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(2) lit.b) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 16 martie 2022, orele 1430. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 11.03.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu:

– Secretarul general al județului;

– Administratorul public al judeţului;

– Direcţia juridică, administraţie locală;

– Direcţia economică;

– Arhitectul-şef;

– Direcţia investiții, drumuri județene;

– Biroul relații publice, IT;

– Biroul achiziţii publice, contracte;

– Compartiment audit public intern;

– Compartiment Cabinet preşedinte;

– Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr. 26 din 11.03.2022

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 16 martie 2022, orele 1430

  1. Proiect de hotărâre nr.VIII/5575 din 11.03.2022 privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de urbanism

  1. Proiect de hotărâre nr.IX/5532 din 11.03.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Amenajări exterioare pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița”

Inițiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

  1. Proiect de hotărâre nr.X/5411 din 10.03.2022 privind actualizarea datelor de identificare a sectorului de drum de la km 6+280 la km 10+261 din drumul județean DJ173B înscris în Cartea funciară nr.27877 Dumitra, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Cum să aveți mai puține jucării pentru copii

Jucării. Uneori, parcă sunt peste tot... ca o armată nesfârșită într-un război fără sfârșit. În ultimii...

Sortimentele de salam pe care trebuie să le încerci

Este unul dintre cele mai populare tipuri de cârnați din lume! Dar ce este mai exact? Acest...