Consiliul Județean BN: Ședință extraordinară în 8 decembrie, ora 14.30. Trei proiecte, pe ordinea de zi

0
689

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 08 decembrie 2022, orele 14.30

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

 • adresa nr. III A / 26834 / 05.12.2022 a Direcției investiții, drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • adresele nr.IV/26817/05.12.2022 și nr.IVA/26892/06.12.2022 a Structurii Arhitect șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • referatul nr.IIA/26989 din 06.12.2022 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • – prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
 • – avizul de legalitate nr.IIC/27032 din 06.12.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(3) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 08 decembrie 2022, orele 14.30. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 06.12.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Direcţia economică;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr. 236 din 06.12.2022

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 08 decembrie 2022, orele 14.30

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/26935 din 06.12.2022 privind aprobarea proiectului „Spitalul Județean de Urgență Bistrița – extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi” în vederea finanțării prin Planul National de Redresare şi Reziliență al României

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene, Comisia de urbanism și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/26884 din 06.12.2022 privind aprobarea Notei de fundamentare și a cofinanțării aferente proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de urbanism

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/27021 din 06.12.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru participarea Județului Bistrița-Năsăud la implementarea proiectului din Investiția I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia juridică și de fonduri europene

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.