9.4 C
Bistrița
miercuri, mai 18, 2022

Consiliul Județean BN: Ședință extraordinară în 18 ianuarie

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 18 ianuarie 2022, orele 12.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– adresele nr.ICb/863 și nr.I/878 din 13.01.2022 ale Direcției economice;

– prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.20/2020 privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate, precum şi a şedinţelor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în situații excepționale, constatate de autorităţile abilitate, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIAb/953 din 13.01.2022 al Compartimentului pregătire documente, Monitorul Oficial Local;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(2) lit.b) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 18 ianuarie 2022, orele 12.00. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 14.01.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu:

– Secretarul general al județului;

– Administratorul public al judeţului;

– Direcţia juridică, administraţie locală;

– Direcţia economică;

– Arhitectul-şef;

– Direcţia investiții, drumuri județene;

– Biroul relații publice, IT;

– Biroul achiziţii publice, contracte;

– Compartiment audit public intern;

– Compartiment Cabinet preşedinte;

– Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,                                                        Contrasemnează:

EMIL RADU MOLDOVAN                           SECRETARUL GENERAL 

                                                                                AL JUDEŢULUI

                                                             ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr.4 din 13.01.2022

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 18 ianuarie 2022, orele 1200

  1. Proiect de hotărâre nr. VIII / 891 din 13.01.2022 privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

  1. Proiect de hotărâre nr. VIII / 767 din 12.01.2022 privind acceptarea ofertelor de donație făcute de Fundația „Hope and Homes for Children România” cu privire la „Casele de tip familial”, situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara nr.272F, respectiv localitatea componentă Unirea, str.Valea Slătiniței nr.2E

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

  1. Proiect de hotărâre nr. IX / 551 din 10.01.2022 privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

  1. Proiect de hotărâre nr. VIII / 191 din 05.01.2022 pentru modificarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, numită prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2020, cu modificările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

  1. Proiect de hotărâre nr. X / 795 din 12.01.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare rețea de colectare și descărcare ape pluviale, localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” Inițiator: Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de urbanism

  1. Proiect de hotărâre nr. VIII / 947 din 13.01.2022 privind aprobarea participării Județului Bistrița-Năsăud la realizarea obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Bistrița”, ca parte a interconectării aliniamentului Autostrăzii Nordului la municipiul Bistrița

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de urbanism

  1. Proiect de hotărâre nr. VIII / 944 din 13.01.2022 pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.86/2019 privind aprobarea Regulamentului și constituirea comisiei pentru achiziția de imobile de către județul Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Cum să alegi un laptop bun

In ziua de astazi, laptopurile ne sunt extrem de utile si ne folosim de aceste...

Ce trebuie să știți despre anvelopele all season

Calendarul tocmai a trecut în luna mai și toată lumea este pe cale să plece în...

Rombat caută operatori producție, Îndemânarea Construct are nevoie de ingineri. Locuri de muncă, și la Michaela’s Brasserie!

Clinica Sanovil caută fiziokinetoterapeut și asistent generalist, Îndemânarea Construct angajează ingineri construcții civile și inginer topograf. NOI locuri de muncă, în Bistrița, la Michaela’s Brasserie: