14.6 C
Bistrița
joi, martie 23, 2023

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: Ședinţă extraordinară, pe 18 mai 2022. Două proiecte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 18 mai 2022, orele 1430

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– adresa nr.IIIBa/10808 din 13.05.2022 a Direcției investiții, drumuri județene;

– adresa nr.IVAb/10842 din 13.05.2022 a structurii Arhitect șef;

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIC/10849 din 13.05.2022 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art.179 alin.(2) lit.b) coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară, la data de 18 mai 2022, orele 1430. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 13.05.2022.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică de către Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local cu:

 • Secretarul general al județului;
 • Administratorul public al judeţului;
 • Direcţia juridică, administraţie locală;
 • Direcţia economică;
 • Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr. 81 din 13.05.2022

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 18 mai 2022, orele 1430

 1. Proiect de hotărâre nr. X/10772 din 12.05.2022 privind actualizarea valorii totale a Proiectului „Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud, Lot 1 Tronson 2”, cod SMIS2014+: 109939, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.197/2017

Inițiator: Ciprian-Tiberiu Kecskès-Simionca – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

 1. Proiect de hotărâre nr. IX/10837 din 13.05.2022 privind aprobarea actualizării Studiului de oportunitate și a modificărilor la Documentația de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr.2858/C3/3048, 3049, 3050, 3052 din 24.12.2021 și a Deciziei civile nr.148/2022 a Curții de Apel Cluj

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de administraţie, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Un nou magazin ZOO Hobby, în Ștefan cel Mare, lângă Cotidian

Bistrițenii  din partea de sus a orașului au de acum un magazin destinat animăluțelor lor de...

Easy Solution Bistrița – servicii profesionale de curățenie pentru firme și instituții

Lasă grija curățeniei biroului, firmei sau halei pe mâna celor de la Easy Solution: Specializați în...

Clinica Sanovil angajează infirmieră, IMP România are nevoie de operatori și Șef linie producție

Clinica Sanovil are nevoie de infirmieră și muncitor întreținere. IMP România (fosta Netex) caută un Șef...