16.6 C
Bistrița
joi, august 18, 2022

Consiliul Județean BN: Ședință ordinară în 25 noiembrie. Proiecte pe ordinea de zi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2021, orele 1400

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

– prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr.1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.20/2020 privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate, precum şi a şedinţelor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în situații excepționale, constatate de autorităţile abilitate, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul de legalitate nr.IIAb/26597 din 18.11.2021 al Compartimentului pregătire documente, Monitorul Oficial Local;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 25 noiembrie 2021, orele 1400. Ședința se va desfășura în regim de videoconferinţă.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 19.11.2021.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

– Secretarul general al județului;

– Administratorul public al judeţului;

– Direcţia economică;

– Direcţia juridică, administraţie locală;

– Arhitectul-şef;

– Direcţia investiții, drumuri județene;

– Biroul relații publice, IT;

– Biroul achiziţii publice, contracte;

– Compartiment audit public intern;

– Compartiment Cabinet preşedinte;

– Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,                                                                             Contrasemnează:

EMIL RADU MOLDOVAN                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                                 ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Nr. 300 din 18.11.2021

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 25 noiembrie 2021, orele 1400

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.10.2021

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 02.11.2021

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.11.2021

4. Proiect de hotărâre nr.VIII/26437 din 17.11.2021 privind acordarea premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2021

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia economică

5. Proiect de hotărâre nr.VIII/26533 din 18.11.2021 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

6. Proiect de hotărâre nr.VIII/26535 din 18.11.2021 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra unor imobile-construcții, situate în orașul Beclean, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

7. Proiect de hotărâre nr.VIII/26237 din 15.11.2021 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului-teren, situat în municipiul Bistrița, str.Grănicerilor, înscris în Cartea funciară nr.88215 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

8. Proiect de hotărâre nr.VIII/26239 din 15.11.2021 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri, situate în municipiul Bistrița, str.1 Decembrie, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia de administrație și Comisia juridică și de fonduri europene

9. Proiect de hotărâre nr.VIII/26555 din 18.11.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2021, către unele unități administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul școlar 2021-2022

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

10. Proiect de hotărâre nr.VIII/26588 din 18.11.2021 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

11. Proiect de hotărâre nr.26549 din 18.11.2021 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul județului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Rus Marin Vasile – Consilier județean, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia economică, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, Comisia de urbanism, Comisia juridică și de fonduri europene și Comisia de administrație

12. Diverse

ARTICOLE SIMILARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Bistriteanul TV

Sponsorizate

Sfaturi de siguranță pentru Hoverboard

Hoverboard-urile sunt la modă în acest moment, dar merită cu adevărat să fie atât de populare? Iată câteva sfaturi de siguranță de care să țineți cont dacă trebuie neapărat să aveți această jucărie la modă.

La Maison du Claire te trimite la relaxare! Cum poți câștiga un weekend „zen” la Therme București

La Maison du Claire își propune să-i trimită la relaxare pe cei mai fideli clienți ai...