Consiliul Județean BN: Ședință ordinară în 27 ianuarie, ora 12.00

0
875

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2023, orele 12.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

 • referatul nr.IIA/1504 din 20.01.2023 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr.IIC/1507 din 20.01.2023 al Compartimentului juridic, coordonare consilii locale;

În temeiul prevederilor art.178 alin.(1), art.179 coroborat cu art.134 și art.135, art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară, la data de 27 ianuarie 2023, orele 12.00, care va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 20.01.2023.

Art.3 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

 • – Secretarul general al județului;
 • – Administratorul public al judeţului;
 • – Direcţia economică;
 • – Direcţia juridică, administraţie locală;
 • – Arhitectul-şef;
 • Direcţia investiții, drumuri județene;
 • Biroul relații publice, IT;
 • Biroul achiziţii publice, contracte;
 • Compartiment audit public intern;
 • Compartiment Cabinet preşedinte;
 • Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Anexa

la Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

nr. 11 din 20.01.2023

Proiectul ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

din data de 27 ianuarie 2023, orele 1200

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 15.12.2022

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 21.12.2022

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 05.01.2023

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.01.2023

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/452 din 09.01.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Bistrița-Năsăud, pentru anul școlar 2023-2024

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

6. Proiect de hotărâre nr.IX/1236 din 18.01.2023 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

7. Proiect de hotărâre nr.IX/1004 din 16.01.2023 privind completarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Tineri cu Handicap Beclean, județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.109/2019

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia economică

8. Proiect de hotărâre nr.IX/1014 din 16.01.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud

Inițiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisiile de specialitate: Comisia de administrație și Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport

9. Proiect de hotărâre nr.IX/997 din 16.01.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.191/2022 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic, a indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de urbanism, Comisia economică și Comisia juridică și de fonduri europene.

10. Proiect de hotărâre nr.IX/1266 din 18.01.2023 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere între județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea Proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, încheiat la data de 10.04.2008

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

11. Proiect de hotărâre nr.IX/1268 din 18.01.2023 privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

12. Proiect de hotărâre nr.IX/1402 din 19.01.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.112/2014 privind înființarea Consiliului Județean al Tinerilor Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Camelia Tabără – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport și Comisia economică

13. Proiect de hotărâre nr.X/1445 din 20.01.2023 privind actualizarea datelor de identificare a sectorului de drum de la km 2+728 la km 6+280 din drumul județean DJ173B înscris în Cartea funciară nr.83065 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian – Vicepreședinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia de urbanism și Comisia juridică și de fonduri europene

14. Proiect de hotărâre nr.VIII/1424 din 19.01.2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea și dezvoltarea unui Cloud Regional în regiunea Nord-Vest, cu finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Comisii de specialitate: Comisia de administrație, Comisia economică și Comisia juridică și de fonduri europene

15. Diverse

Informare nr. VIII / 29663 din 23.12.2022 privind deplasarea delegaţiei Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în orașul Myślenice, județul Myślenice, Republica Polonă, în perioada 5 – 7 decembrie 2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.